Parteneriat pentru un viitor mai bun! Probleme comune, soluţii comune – îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad şi Bekes

„Ne-am propus să facem schimburi de experiență, să promovăm valorile comune din județele Arad și Bekes, să aducem împreună funcționarii și consilierii ca aceștia să colaboreze în identificarea problemelor cu care se confruntă instituțiile și populația din ambele județe. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG VA România – Ungaria. Consiliul Județean Arad este liderul în cadrul parteneriatului, având sarcina de a coordona activitățile preconizate”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Răzvan Cadar. Acesta a fost desemnat să fie, din partea română, președintele grupului de lucru care implementează proiectul. 

În cadrul proiectului vor fi realizate mai multe activități cu impact pentru toți partenerii. Un prim pas este îmbunătățirea activității Comisiei Mixte Arad-Bekes. Pentru acest scop s-au stabilit grupuri de lucru și fiecare grup de lucru se reunește de două ori pe parcursul perioadei de implementare. Sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniu. La finalul perioadei de implementare, Comisia Mixtă se va reuni în Arad pentru a finaliza un plan de acțiune pe doi ani privind activitatea sa. Al doilea obiectiv este  renovarea sălii Iuliu Maniu de la sediul Consiliului Județean Arad de pe Bulevardul Revoluției nr. 81. Vor fi realizate lucrări de restaurare a plasticii arhitecturale, refuncţionalizare prin îmbinarea stilului vechi cu utilitatea și funcționalitatea necesare unei săli moderne  pentru conferințe și evenimente. Elementele decorative ale sălii vor fi restaurate, se vor recondiționa tâmplăria și feroneria, se va înlocui pardoseala și instalațiile electrice și de încălzire, sala va fi dotată cu mobilier, instalație de aer condiționat și sonorizare.

Nu în ultimul rând se va realiza și publica un „Dicționar al valorilor culinare locale“,  care va reuni preparate gastronomice comune populației din cele două județe. Dicționarul va fi tipărit în 800 de exemplare, în limbile română și maghiară.   Valoarea eligibilă a proiectului Consiliului Județean Arad este de 131.050 Euro, iar pentru Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” este de 13.950 Euro.

Durata proiectului este de 18 luni, respectiv de la 1 decembrie 2018 până în 31 mai 2020.

Pentru mai multe detalii accesați prezentarea proiectului.