Colecţii speciale

Secţia Colecţii speciale gestionează documentele rare cu valoare de patrimoniu apărute între anii 1481 – 1900 în limbile franceză, germană, latină, maghiară, patrimoniu1română,  greacă veche, engleză, poloneză, ebraică, italiană. Numărul total de documente este de 21522 dintre care 23 de incunabule, 36 de hărţi şi atlase vechi, 20678 cărţi străine şi 632 de manuscrise şi cărţi româneşti. Domenii: beletristică, lingvistică, teorie literară şi artistică, filosofie, drept, religie, istorie, comerţ, medicină, chimie, fizică, matematică, astrologie, ştiinţe ale naturii, geografie, construcţii, arhitectură.

 
Program de funcţionare: luni – vineri: 8 – 16
Bibliotecar: Adriana Czibula.
Secţia Colecţii speciale gestionează documentele rare cu valoare de patrimoniu apărute între anii 1481 – 1900 în limbile franceză, germană, latină, maghiară, greacă veche, engleză, poloneză, ebraică, italiană. Numărul total de documente este de peste 22.000 dintre care 23 de incunabule, 36 de hărţi şi atlase vechi, 20700 cărţi străine şi 632 de manuscrise şi cărţi româneşti, 820 cărți poștale . Domenii: beletristică, lingvistică, teorie literară şi artistică, filosofie, drept, religie, istorie, comerţ, medicină, chimie, fizică, matematică, astrologie, ştiinţe ale naturii, geografie, construcţii, arhitectură
patrimoniu1

 

 

 

 

 

Consultarea Fondului de Patrimoniu se efectuează numai în condiţii speciale, cu aprobarea conducerii instituţiei și sub supraveghere.

Acţiuni: periodic, expoziţii de carte de patrimoniu