Personalități Arădene – Ionel Schlesinger

Schlesinger Ionel s-a născut la 23 decembrie 1938, în Arad, oraş în care a urmat apoi Şcoala Primară Evreiască (1945-1949), dar şi Liceul „Moise Nicoară” (1949-1955).În perioada 1955-1960 a absolvit Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic Timişoara, obţinând diploma de Inginer Mecanic cu specialitatea Construcţii de Maşini.Din anul 1992, până în anul 2000 face diverse cursuri de management şi programe de formare profesională în străinătate:Germania, Israel şi New York. .

În intervalul 1981-1991, pe lângă funcţiile deţinute în producţie, Schlesinger Ionel este reprezentant al Părţii Române al CAER – într-o comisie tehnică de standardizare apoi preia, rând pe rând, şefia unor ateliere şi servicii la: Intreprinderea de Construcţii Siderurgice Hunedoara, (1960 – 1963 ), „Electrometal” Arad (1963-1977), Uzina de Vagoane Arad (1977-1980). Din anul 1995 până la pensionare, deţine funcţiile de Director Tehnic şi General la agenţia de transport din oraşul natal, „Economu Internaţional”.

Începând cu anul 1997 până în prezent, domnia sa este Preşedinte al Comunităţii Evreilor Arad, membru al Consiliului de Conducere şi al Comitetului Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Activitatea sa ştiinţifică se sintetizează în: trei invenţii brevetate, peste 20 inovaţii înregistrate, comunicări la sesiuni ştiinţifice în construcţia de maşini, articole în reviste de specialitate.

Schlesinger Ionel va fi protagonistul proiectului Bibliotecii Judeţene „Personalităţi arădene” vineri, 18 octombrie, de la ora 13.00.