Prelucrare / Achiziţie carte

prelucrare_01prelucrare_02


 • completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective tinând cont de solicitările de lectură ale utilizatorilor şi de caracterul enciclopedic al bibliotecii;
 • asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din fondul de publicaţii al bibliotecii;
 • efectuează prelucrarea biblioteconomică a publicaţiilor achiziţionate pentru preluarea lor de către secţiile şi filialele bibliotecii, care le pun la dispoziţia utilizatorilor;
 • organizează sistemul de cataloage din bibliotecă;
 • documentele se prelucrează în sistem informatizat, softul folosit este TINLIB.
 • bibliotecari: NICOLETA DUMESCU, MARIA CRIŞAN, MIHAELA ARBONIE, MONIKA TOKACS – MATHE, CLARA PIŞTA, CRISTINA GALAVAN, SVETLANA MICLUŞEV, IASMINCA PLAVSITY, GINA GIRICZ
 • informatician: TITUS ABRUDAN


 • prelucrare_01prelucrare_02


 • completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective tinând cont de solicitările de lectură ale utilizatorilor şi de caracterul enciclopedic al bibliotecii;
 • asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din fondul de publicaţii al bibliotecii;
 • efectuează prelucrarea biblioteconomică a publicaţiilor achiziţionate pentru preluarea lor de către secţiile şi filialele bibliotecii, care le pun la dispoziţia utilizatorilor;
 • organizează sistemul de cataloage din bibliotecă;
 • documentele se prelucrează în sistem informatizat, softul folosit este TINLIB.
 • bibliotecari: NICOLETA DUMESCU, MARIA CRIŞAN, MIHAELA ARBONIE, MONIKA TOKACS – MATHE, CLARA PIŞTA, CRISTINA GALAVAN, SVETLANA MICLUŞEV, IASMINCA PLAVSITY, GINA GIRICZ
 • informatician: TITUS ABRUDAN