Preotul Romul Motorca (1868 – 1946)

Născut în Agrişul Mare, dintr-o familie de preot, Romul Motorca (1868-1939), după absolvirea studiilor secundare la Sarad şi Szarvaş (Ungaria) şi a celor teologice la Arad, a funcţionat o perioadă (1891-1894) în administraţia Consistorului eparhial arădean, în 1894 fiind hirotonit ca preot, în satul natal. Timp de peste 40 de ani şi-a desfăşurat activitatea în această parohie, îndeplinind cu sârguinţă şi cinste atribuţiile sacedortale, învăţătoreşti şi administrative, care-i reveneau. A avut iniţiativa construirii unei noi biserici, impunătoare, monumentală, compatibilă cu sentimentele religioase şi posibilităţile materiale ale enoriaşilor. Contribuind cu sume importante, din bugetul familiei sale şi cu beneficiile obţinute ca proprietar al cuptoarelor de var, biserica sfinţită în 1936, este impresionantă nu numai prin dimensiunile sale neobişnuite ci şi prin ruperea de stilul baroc practicat în numeroase localităţi, până la începutul secolului XX. Pentru întreaga sa activitate, Romul Motorca a fost decorat cu Coroana României în gradul de ofiţer. În 1939, trecând în cele veşnice, a fost înhumat în curtea bisericii din Agrişu Mare, în dreptul altarului.

Mormântul din curtea Bisericii cu hramul Sfânta Paraschiva este acoperit cu o placă din beton, în două ape, mozaicat şi sclivisit. Din acelaşi material, la căpătâi a fost fixată, într-un soclu paralelipipedic, o cruce latină, cu aspect masiv. Lateral, stânga-dreapta, bordura este ornată cu suporturi pentru flori. Spre mormânt, crucea este placată parţial cu marmură albă, marcată cu o incizie cruciformă latină, treflată. Pe soclu, o altă placă, dreptunghiulară din marmură albă, cu suprafaţa bucerdată, este marcată în relief, cu textul: AICI ODIHNEŞTE / PREOTUL ŞI CHITORUL / BISERICII / MOTORCA ROMUL / 1867 – 1946 / ODIHNEŞTE ÎN PACE. Spaţiul din jur este gazonat natural.