Prof. univ. dr. Ioan Biriș și-a lansat volumul „Constantin Noica – Holomeria simbolică“(video)

Astăzi, în Sala Astra, prof.univ. dr.Ioan Biriș și-a lansat volumul: „Constantin Noica – Holomeria simbolică“. Lucrarea este rodul unui deceniu de muncă, „timp în care l-am citit, recitit și reinterpretat pe Noica“. În fața unei săli arhipline, lectorul univ. dr. Dumitru Mărcuș a spus despre această lucrare că este o „exegeză a gândirii lui Noica“. După prezentarea cărții, autorul a avut un dialog cu publicul prezent. Desigur, despre carte și alte teme filozofice.