Recenzie ,,Gânduri către sine însuşi” de Marcus Aurelius

,,Fericirea vieţii tale depinde de calitatea gândurilor tale.’’

Marcus Aurelius

Prezenta traducere a apărut prima oară în ediţie bilingvă greco-română, însoţită de un  amplu studiu introductiv, repere cronologice,  traducerea din limba greacă, note şi indici,  realizată tot de către Cristian Bejan doctor în filozofie, tot la Editura Humanitas, în anul 2013. Cartea de faţă este o ediţie din anul 2020.

Marcus Aurelius (Roma,121 – Vindobona,180) este cunoscut atât ca împărat al Romei, cât şi ca filosof stoic. Studiază retorica greacă şi latina cu M. Cornelius Fronton, pentru ca în 133 să îmbrace mantoul de filosof. Adoptat de Antoninus Pius (138), la porunca împăratului Adrian, devine împărat în 161 sub numele regnal Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. ,,Ca împărat – spune el sunt cel dintâi la Roma; ca om, sunt egalul oricui.

Scrierea sa ,,Gânduri către sine însuşi”  care reţine aspectul moral al stoicismului recomandă învingerea vicisitudinilor vieţii prin întoarcerea spre lumea lăuntrică a individului şi autoperfecţionarea morală. Învăţăturile sale au un caracter moral şi aplicabilitate practică fiind o serie de “exerciţii sprituale”  prin intermediul cărora omul poate dobândi cumpătarea, virtutea şi liniştea lăuntrică în faţa încercărilor vieţii.

„Dintodeauna, oamenii şi-au căutat un loc în care să se refugieze: casă la ţară, pe malul mării sau la munte. Acesta este un însemn al oamenilor obişnuiţi; este însă în puterea fiecăruia de a se retrage în sine. Căci nicăieri, nici în locul cel mai liniştit, nu scapi de griji, doar în sufletul tău. Îţi găseşti liniştea atunci când gândurile sunt foarte paşnice. Liniştea nu e nimic altceva decât o bună ordine mentală. Acordaţi-vă acest refugiu permanent şi vă veţi reface.”

Opera împăratului-filosof  cuprinde doisprezece manuscrise, scrisă sub forma unui jurnal personal, un dialog cu sine însuşi, este modul prin care se exprima liber şi îşi aducea aminte de ceea ce este cu adevărat primordial pentru viaţă, Marcus Aurelius este un adevărat mentor fiind atent la conduita sa şi dorea să empatizeze cu ceilalţi,  iar prin lecturarea acestor gânduri scrise, meditaţii asupra vieţii  care sunt relevante şi în zilele noastre, dat fiind că o mare parte a conceptelor din prezent privind dezvoltarea personală îşi au originea în filosofie, respectiv în stoicism putem descoperii adevărate  sensuri ale vieţii.

Cartea I a fost scrisă după redactarea celorlalte unsprezece cărţi, între anii 176 şi 180, la Sirmium, locul unde Marcus Aurelius îşi stabileşte cartierul general după moartea soţiei sale, Faustina, în anul 176. În acestă carte Marcus Aurelius îşi reaminteşte ce datorează fiecăruia dintre strămoşii, părinţii, prietenii şi profesorilor săi, propunându-şi să urmeze modelul pe care aceştia i l-au oferit.

Cărţile a II-a şi a III-a au fost scrise între anii 170 şi 173, în ţinutul cvazilor. Pentru Marcus Aurelius, necunoaşterea este cauza viciului, în timp ce cunoaşterea şi meditaţia, conducând la dreapta raţiune, garantează virtutea.

,,Când te trezeşti dimineaţa, gândeşte-te la ce privilegiu este să fi în viaţă, să gândeşti, să te bucuri, să iubeşti…”

Cărţile IV-XII au fost scrise după anul 173. ,, Nu desfăşura nici o activitate la întâmplare şi nici în alt fel decât urmând regulile care susţin arta (sensul cuvântului nu este cel de artă, ci cel de activitate practică ce se conduce după reguli şi principii) de a trăi”.

“Moartea este, asemeni naşterii, o taină a naturii o combinaţie a aceloraşi elemente şi o descompunere a aceloraşi elemente. În general, moartea nu este ceva de care cineva ar putea să se ruşineze, fiindcă nu este contrară condiţiei vieţuitorului raţional, nici principiul alcătuirii sale.”

În concepţia mea acestă carte este un întreg univers inspiraţional, deşi iniţial creat pentru sine de către Marcus Aurelius, poate fi înţeles de fiecare dintre noi, având un amalgam de principii, sfaturi, idei, cugetări şi doctrine, pe care le putem aplica în viaţa noastră ajutând astfel la creşterea calităţii vieţii prin  dobândire de înţelepciune.

Vă recomand lecturarea acestor cărţi pe care le puteţi împrumuta de la secţia Împumut carte pentru adulţi!