Regulament

A. Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” se obligă să pună la dispoziţia utilizatorilor cărţi, publicaţii şi alte documente grafice şi audiovizuale, pentru consultare la sediu sau împrumut la domiciliu, după cum urmează:
Pot împrumuta cărţi la domiciliu, de la secţiile de împrumut sau filiale:

 • utilizatorii cu domiciliul stabil în municipiul Arad;
 • studenţii şi elevii cu viză de flotant (cei din urmă, numai cu acordul scris al profesorului-diriginte) – cu excepţia celor aflaţi în semestrul al II-lea al ultimului an de studiu.

  Au acces numai la sala de lectură:

 • utilizatorii fără domiciliu stabil în municipiul Arad;
 • studenţii şi elevii cu viză de flotant aflaţi în semestrul al II-lea al ultimului an de studiu.

  B. Obligaţiile utilizatorilor:
  1. Să nu deterioreze cărţile, publicaţiile şi celelalte documente grafice şi audiovizuale puse la dispoziţie pentru consultare la sediu sau împrumut la domiciliu.
  2. Cărţile împrumutate vor fi restituite în termen de maximum 14 zile, la secţia „Împrumut carte adulţi” şi 10 zile la secţia „Împrumut carte copii şi tineret”.
  3. La 10 zile după depăşirea termenului limită de restituire a cărţilor împrumutate se va percepe o penalizare de 0,5 LEI/zi de întârziere.
  4. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate se sancţionează conform:

 • Legii 593/25.12.2004 completare la Legea 334/2002
 • Hotărârii Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România din 02.02.2005
 • Dispoziţiei Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad nr. 8 / 01.02.2005
  5. În cazul în care utilizatorul nu restituie cărţile împrumutate, nerespectând clauzele
  prezentului contract, prejudiciul cauzat Bibliotecii Judeţene va fi recuperat prin intermediul instituţiilor abilitate (Administraţia financiară) sau prin acţionarea în judecată a celui în culpă. Totodată, i se va suspenda, temporar sau definitiv, permisul de intrare în bibliotecă.

  Director,
  Florin Didilescu
  Am luat la cunoştinţă
  Beneficiar
 • A. Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” se obligă să pună la dispoziţia utilizatorilor cărţi, publicaţii şi alte documente grafice şi audiovizuale, pentru consultare la sediu sau împrumut la domiciliu, după cum urmează:
  Pot împrumuta cărţi la domiciliu, de la secţiile de împrumut sau filiale:

 • utilizatorii cu domiciliul stabil în municipiul Arad;
 • studenţii şi elevii cu viză de flotant (cei din urmă, numai cu acordul scris al profesorului-diriginte) – cu excepţia celor aflaţi în semestrul al II-lea al ultimului an de studiu.

  Au acces numai la sala de lectură:

 • utilizatorii fără domiciliu stabil în municipiul Arad;
 • studenţii şi elevii cu viză de flotant aflaţi în semestrul al II-lea al ultimului an de studiu.

  B. Obligaţiile utilizatorilor:
  1. Să nu deterioreze cărţile, publicaţiile şi celelalte documente grafice şi audiovizuale puse la dispoziţie pentru consultare la sediu sau împrumut la domiciliu.
  2. Cărţile împrumutate vor fi restituite în termen de maximum 14 zile, la secţia „Împrumut carte adulţi” şi 10 zile la secţia „Împrumut carte copii şi tineret”.
  3. La 10 zile după depăşirea termenului limită de restituire a cărţilor împrumutate se va percepe o penalizare de 0,5 LEI/zi de întârziere.
  4. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate se sancţionează conform:

 • Legii 593/25.12.2004 completare la Legea 334/2002
 • Hotărârii Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România din 02.02.2005
 • Dispoziţiei Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad nr. 8 / 01.02.2005
  5. În cazul în care utilizatorul nu restituie cărţile împrumutate, nerespectând clauzele
  prezentului contract, prejudiciul cauzat Bibliotecii Judeţene va fi recuperat prin intermediul instituţiilor abilitate (Administraţia financiară) sau prin acţionarea în judecată a celui în culpă. Totodată, i se va suspenda, temporar sau definitiv, permisul de intrare în bibliotecă.

  Director,
  Florin Didilescu
  Am luat la cunoştinţă
  Beneficiar