Relief cu imaginea lui George Barițiu  (1812 – 1898)

Sculptură în basorelief; Arcul de Triumf al Revoluției Române de la 1848 din Parcul Reconcilierii Româno – Maghiare; Bronz; autor Ioan Bolborea, 2005

Istoric, ziarist și om politic, revoluționar pașoptist marcant, membru fondator și președinte al Academiei Române, George Barițiu (1812 – 1898), este socotit drept întemeietor al presei românești din Transilvania. Opera sa cuprinde aspecte inedite de istorie, economie, viață socială și culturală a ținuturilor locuite de români din Imperiul Austro -Ungar. Relieful din bronz întitulat: Grup de Revoluționari din Transilvania, înalt de cinci metri fixat pe stâlpul din stânga al fațadei principale a Arcului de Triumf  al Revoluției Române de la 1848, din Parcul Reconcilierii Româno – Maghiare, prezintă cu figură întreagă un grup de cinci revoluționari români din Transilvania, prezenți la Marea Adunare de la Blaj, printre personaje putând fi identificați Avram Iancu, George Barițiu și Simion Bărnuțiu.