Revista ”Ziridava” , la 50 de ani

”Ziridava” este un cuvânt compus din probabil dacicul ”zir” (S. Paliga) (”aur”) și tracicul ”dava” – „cetate (întărită)” sau „oraş” (Cașin Popescu), împreună cele două cuvinte formează înțelesul ”gold fortress”- cetatea aurului, înțeles moștenit și în Zărand.

”Ziridava” a devenit denumirea unei reprezentative reviste de istorie editate de Complexul Muzeal Arad și care împlinește anul acesta ( 2017 ) 50 de ani.

Apărută în anul 1967 , revista ”Ziridava” scrie despre , dezbate teme de maximă importanță pentru istoria Aradului, a României:

Primii voievozi de la Hălmagiu, Imagini din Aradul lui 1918, Cetățile Aradului, Momentul arădean 1918, Divinitățile dacilor, Originea ”toponimului ”ARAD”, SLAVICI și COȘBUC – corespondență, Vasile Goldiș, Marea și Mica Unire, decoperiri arheologice de pe teritoriul judeșului nostru ș.a.

În numerele existente în arhiva bibliotecii, aproximativ 50, semnează istorici și oameni de cultură ca: Liviu Mărghitan, Horia Medeleanu, Ioan Hațegan, Dan Demșa, Gheorghe Șora, Eugen Glück, Gheorghe Lanevshi,Gavril Scridon, Alexandru Porțeanu, Iulian Negrilă, Doru Bogdan, etc.

O interesantă expoziție cu reviste ”Ziridava” găsiți pe holul bibliotecii.

Vă invităm s-o vizitați!