Rotunjimea însetată a gîndului meu-Angela Marinescu

Păsările

Păsări răzlețe brăzdează cerul

Și țipă, fără să știu de ce.

Iar țipetele lor sunt înfiorate.

De aș putea țipa și eu astfel

Când mi se duce viața.

///////

Frumusețe

Din nou îmi apari, zeiță.

Fiica sfîntă a zărilor limpezi.

Dulce răscruce.

Roua răsare înlănțuind degetele tale de aur

Zvelte făpturi se iubesc

Aruncîndu-ți în față blestemul.

Brațele tale sînt încărcate cu fructe,

De o rotunjime perfectă, stranie

Și totuși încă nu pot dezlega taina

Acelor fructe la care am rîvnit,

Atît de adînc este cuvintul care le numește.

/////////

Structura nopții

Cum aș putea trăi fără tine energie întunecată.

Tu oare refuzi spațiul cu ostentație,

Lipsa ta de întindere tremură deasupra prăpastiei,

Soclu îmbrățișat pe dinăuntru.

Ce anume vestește

Sângele dumnezeirii tale, noapte implacabilă.

Rouă profundă.

Stau pe loc și pieptul îmi este o cruce

Exercițiul trecerii prin gratiile ireale.

Trecere ireală.

Exercițiu plin de sînge.

Racoare ireală.

Lumină, tu, ce ai învins în mine lupta și nemurirea,

învingător crud.

Lipsa ta de sens, frumusețea lipsei tale de sens,

Putreziciunea din ochiii tăi imenși, o lume putredă.

Rigorile tale.

Mai am speranță să te înving, dar zidul tău stă neclintit

și plin de pace.

/////////

Sala

Zăbovind în sala uriașă a palatului

Scăldîndu-mi-se chipul în cleștarul oglinzilor

Un lanț de mătase atîrna

De lampa cu sute de brațe

Ce lumina încăperea.

Și blînd m-am apropiat, cu sfială,

Lanțul se clătina de-o boare dulce.

De-o pală de vînt parfumată.

Iar eu am ghicit în forma suavă a mătăsii

Rotunjimea însetată a gîndului meu.

Angela Marinescu