Școala civilă confesională română de fete

Placă memorială; Fațada clădirii din str. Mihai Eminescu, nr. 44-46; Metal gravat cu tex;t Autor necunoscut, dată incertă

 Iniţiativa creării în Arad a unei instituţii de învăţământ liceal  în limba română pentru fete, a fost materializată mai ales prin activitatea Uniunii Femeilor Române din Arad, înfiinţată la 31 ianuarie 1884. Deschisă în 1899 şcoala a funcţionat la început în diferite clădiri cu un ciclu de învăţământ de patru ani.

În 1912, organizația amintită,  condusă de preşedinta Lucreţia Oncu,  prin organizarea de spectacole şi concerte, a unei loterii, la care s-au adăugat donaţiile patriotului basarabean Vasile Stroescu (1845 – 1926) ale lui Emanoil Ungureanu, a Băncii Victoria din Arad şi a Fondului preoţesc, a obţinut în întregime banii necesari ridicării unui local propriu.O contribuţie esenţială în realizarea noului edificiu şi-a adus-o episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), care, în 14 iulie 1912, a pus piatra de temelie pe un teren cumpărat în vecinătatea reşedinţei episcopale (strada Mihai Eminescu nr.44 – 46). Festivitatea inaugurării şi sfinţirea clădirii a avut loc în anul următor, la 7 septembrie 1913, urmând ca a doua zi să înceapă cursurile. Evenimentul a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase şi alese sărbători culturale naţionale din viaţa şi activitatea diecezei arădene.

Prin acest imobil cu trei nivele, arhitecţii Ernest şi Emil Tabacovici au fundamentat în Arad, elemente ale stilului brâncovenesc, folosite în Ţara Românească încă din secolul al XVIII-lea. Se remarcă ornamentaţia bogată a faţadei, cu stucaturi şi feronerii specifice, inclusiv gardul impunător care o delimitează. În clădire au fost montate, în premieră instalaţiile de încălzire centrală şi apă caldă menajeră pentru bucătărie baie şi spălătorie, produse de firma germană: „Nationale Radiator Gesellschaft”. Amenajările interioare au fost executate de către o firmă din Budapesta, iar în curte a fost ridicată o capelă ortodoxă, sală de gimnastică,  pe suprafața rămasă fiind amenajată o imensă grădină de legume.

Instituția a funcţionat până în 1919, când în baza acordului încheiat cu Consiliul Dirigent din Sibiu, s-a înfiinţat Şcoala Civilă de Stat pentru Fete, azi Colegiul Naţional Elena Ghiba-Birta. În anii care au urmat clădirea a fost folosită până în 1944 pentru activitatea Internatului Diecezan de Fete, condus timp de aproape trei decenii de Tulia Bogdan. După război, acolo a fost instalat un spital sovietic, în 1948  clădirea fiind ocupată de conducerea Cursurilor Profesionale pentru Ucenici, apoi internat pentru copiii refugiaţi din Grecia. O perioadă acolo a funcționat Secția de boli pulmonare (TBC) a Spitalului Municipal.În momentul de față imobilul are regim de Monument istoric cu indicativul: Fostul Gimnaziu / Român de Fete / 1912/ strada Mihai Eminescu / nr. 44-46 / Municipiul Arad / 02B0026. De asemenea, pe fațadă a fost aplicată o placă memorială metalică, gravată cu textul: La / 14 iulie1912 / aici s-a inaugurat / Școala Superioară de Fete / edificiu ridica prin donația / marelui meceena basarabean / VASILE STROESCU / 1845 – 1928.