Semn comemorativ – pentru Sârbii internați în Lagărul Cezaro – Crăiesc din Cetate

Placă memorială; Poarta Cetăţii Aradului; Bronz; Autor necunoscut ,2001

Pe parcursul Primului Război Mondial (1914 – 1918), Cetatea Aradului a devenit un simbol al suferinţelor poporului sârb, constituindu-se în cel mai mare lagăr de internare din imperiu. Condițiile de viață erau mizerabile, mai ales datorită suprapopulării, subalimentării și bolilor. Un articol din ziarul Românul apărut în noiembrie 1918, redă emoţionant dramaticele evenimente petrecute în umbra cetăţii. E 1914, începutul războiului. La sosirea celor dintâi sute de internaţi sârbi, târâţi din toate ţinuturile locuite de ei, lumea din oraşalerga nebună să asiste la această privelişte senzaţională. Îi aduceau între puşti şi suliţi. Şir nesfârşit copii, femei, bărbaţi în vârstă, preoţi, ţărani alături de dame elegante, mame nenorocite cu nou născuţi în braţe, femei în stare binecuvântată, mii nesfârşite de oameni rupţi de obodeala drumului făcut, îngroziţi de brutalitatea care-i împingea. Aradul a fost ţinta. Aici li s-a dat adăpost. Adăpost? Morminte doar le-a fost adăpostul. Fără deosebire de sex, vârstă, condiţii sociale, au fost aruncaţi şi îngrămădiţi în cazematele memorabile ale cetăţii de peste Murăş, nişte pivniţi zidite în pământ, cu ferăstrui de temniţă la suprafaţa solului. În aceste subteran umede, reci, fără lumină, aer, au fost puşi sub pazămiile acestor nenorociţi, fără altă vină decât de-a se fi născut sârbi… Au urmat lunile de îngrozitoare închisoare ai acestor condamnaţi la moarte lentă, fără nici un ajutor. După câteva luni de tânjeală, moartea a început să-i scape de agonia prelungită. Infecţia care se iveşte numai în cuiburi de mizerie, curând s-a înstăpânit şi aici, secerând fără milă victimele din care era stoarsă orice forţă fizică de rezistenţă.

În 2001, pe zidul xterior al Cetății, lângă poarta Cetății, lângă Poartă a fost fixată  în urma unei ceremonii inițiată de organizația Uniunii Sârbilor din Arad, o placa comemoratv pentru victimele Lagărului. Tăblița turnată în bronz, are ca element decorativ, în basorelief o cruce, însemn care delimitează două inscripții scrise în limba sârbă, cu litere slavone și  în limba română, cu următorul conținut: У СПОМЕН / 4317 СРБА / МУЧЕНИКА / УМРЛИХ У / АРАДСКОЈ / ТВРЂАВИ / 1914-1918 / ГОДИНЕ / ÎN MEMORIA / CELOR 4317 / SÂRBI MARTIRI / CARE AU PIERIT / ÎN LAGĂRUL / DIN CETATEA / ARADULUI ÎNTRE / ANII 1914-1918.