Semn memorial cu efigia lui Aron Cotruş (1891 – 1961)

Placă memorială ; Text cu efigie în relief;  Faţada secundară a Teatrului Clasic Ioan Slavici; Bronz; Autor Petru Stoicu, 1993.

Poet mistic şi vizionar, scriitor și diplomat cu un fizic uriaș de dac neînfrânt, Aron Cotruș s-a născut în 1891, la Haşag (Târnava Mare), în familia unui preot. A studiat clasele gimnaziale la Blaj, liceul la Braşov, absolvind Facultatea de Litere din Viena. În 1919, s-a stabilit la Arad, ca redactor la ziarul Românul, preluând şi conducerea Bibliotecii Semănătorul. După propria mărturisire colaborarea sa publicistică cu Aradul a început însă încă din 1913, aici tipărindu-şi în 1915 cel de al doilea volum de versuri întitulat Sărbătoarea morţii. Scrisă  în plin război, fondul liric al cărții a atras atenția criticii prin grandiosul sinistru prezentat într-o cadență militară. Primind din partea primăriei o importantă subvenție, a mai publicat la editurile din Arad încă două volume: Versuri (1925) şi În robia lor (1926)

 În perioada sa arădeană, ocupând și funcția de administrator al Teatrului Municipal a locuit în clădirea instituţiei, din Piaţa Avram Iancu.

 În 1928 a fost ales preşedinte al Sindicatului Presei din Ardeal şi Banat, iar din 1930 a fost timp de mai mulți ani secretar de presă pe lângă Legaţia României de la Varşovia. Numit în 1940 consilier de presă la Madrid (Spania) şi în Lisabona (Portugalia) n-a mai revenit la Arad, decât în 1942 și atunci doar pentru câteva zile.

După război s-a refugiat ca exilat politic în Spania, iar în 1957 a emigrat în SUA, la Long Beach (California) unde a trăit până în 1961 când s-a sfârșit din viață. În timpul exilului, s-a bucurat de o mare popularitate şi respect, fiind recunoscut ca un talentat poet al suferinţei şi un mare luptător împotriva împilării.

În semn de omagiere a poetului şi a marcării perioadei sale arădene, pe faţada dinspre Piaţa Avram Iancu a Teatrului Clasic Ioan Slavici (intrarea actorilor),  a fost fixată în 1993 din ințiativa Societății Astra, filiala din Arad o placă memorială din bronz, cu un medalion – portret   al  lui Aron Cotruş, sculptat în relief de Petru Stoicu.

Artist discret şi temerar, Petru Stoicu (n. Sâmbăteni 1956 – d.Arad, 2013, studii IAP Cluj Napoca) foloseşte cu dezinvoltură mitologia românească. Sculptura lui devenită semn, este plină de înţelesuri străvechi, într-o viziune şi tratare plastică modernă. Este un modelator sensibil al marilor suprafeţe agitate, în care volumele sunt scutite de povara detaliului.

Efigia este însoțită de un text explicativ incizat: ASTRA ARAD / AICI A LOCUIT / POETUL / ARON COTRUŞ / 1891 – 1961. Sub text, au fost marcate, două ramuri decorative de măslin. De asemenea, în  Arad, o stradă îi poartă numele.