Semn memorial pentru Nicolae Oncu (1849 – 1914) și Banca Victoria

Placă memorială, text în relief ; fațada clădirii din strada Horia nr. 2 ;

Zamac 50 / 30 ; autor necunoscut, 1991

NICOLAE ONCU  (1849 – 1914)

Fondator al ziarului Tribuna Poporului, membru în Congregaţia Comitatului Arad şi director al băncii Victoria, Nicolae Oncu (1849-1914), a fost personalitatea ce s-a aflat, la originea prefacerilor economice, culturale şi politice cunoscute de românii arădeni, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor.  

Născut în 1849, la Rişca, lângă Ţebea (Județul Alba), a urmat studiile secundare la Beiuş, Lugoj şi Oradea. Prin bursa fundaţiei Transilvania din Bucureşti, obţinută cu sprijinul academicianului Iosif Hodoş, a studiat dreptul la Universitățile din Viena şi Bruxelles. În această perioadă, ca membru al societăţii culturale România Jună din capitala imperiului, a stabilit relaţii de prietenie cu Ioan Slavici şi Mihai Eminescu. La Arad, după încheierea stagiaturii, şi-a deschis propria cancelarie avocaţială. După 1884, a făcut parte din  unei gruparea intransingentă a Tinerilor oțeliți  formată din tineri avocaţi şi preoţi arădeni, cu un nou parcurs politic, în care Nicolae Oncu a avut o poziţie marcantă. 

În primăvara anului 1887, un număr de 20 fruntaşi naţionali arădeni, au hotărât  să infiinţeze o bancă de credit şi economii, responsabilitatea de director, fiindu-i încredinţată lui Nicolae Oncu. Acesta, împreună cu directorul executiv Sava Raicu, s-au dovedit a fi organizatori pricepuţi ai vieţii economice pentru românii arădeni. Progresul Băncii numite: Institutul de credit şi economii Victoria, se observa de la un an la altul, la scurt timp devenind după  Albina din Sibiu, cea de a doua instituţie românească de credit şi economii din Transilvania. S-a remarcat mai ales prin creditele acordate ţărănimii române din părţile Aradului pentru procurarea de inventar agricol, construirea de locuinţe şi prin susţinerea unor acţiuni culturale,

După 1918, Banca Victoria, cu sediul în centrul orașului vis a vis de Primărie, a continuat să funcţioneze, într-o concurenţă şi mai puternică. Pentru a putea ieşi din criza economică, în 1931 a fuzionat cu Bihoreana din Oradea şi Timişana din Timişoara, formând Banca Victoria SA, cu sediul central la Arad, în clădirea de pe str. Horia nr. 2, colţ cu P-ţa Revoluţiei. Imobilul ridicat în ultimul deceniu al sec. al XIX-lea excelează prin simplitatea arhitecturii şi decorativismul cumpătat. Pe faţada principală  stilul eclectic al construcţiei este evident, mai ales prin registrul arcadelor de la parter şi cel al ferestrelor cu ancadramente clasice de la nivelele superioare. Cele două logii de la etaje, amintesc pe de o parte de forme arhitecturale ale Renaşterii din Florenţa, iar pe de alta, prin coloanele şi ferestrele superioare, de un baroc foarte târziu. Pe strada Horia, faţada este decorată tot cu ancadramente clasice, edificiul, fiind încununat cu o cornişă, ușor de remarcat.

La 11 iunie 1949  Banca Victoria a fost naţionalizată, întregul patrimoniu fiind preluat de stat.

Pe placa memorială, fixată pe fațada de pe strada Horia nr. 2, în 1991, se distinge ca element decorativ stupul, simbol al acumulării de bunuri şi capital. Conţinutul textului, este următorul: AICI / A LOCUIT AVOCATUL / DR. NICOLAE ONCU / (1849 –1914) / PRIMUL DIRECTOR AL BĂNCII “VICTORIA.