Semn memorial pentru poetul Toth Arpad

Placă memorială; Arad, faţada casei din strada Ion Raţiu nr. 23;

Marmură albă, text incizat; 2011.

Poetul maghiar Toth Arpad (1886 – 1928) este autorul mai multor volume de versuri originale şi traduceri, mai ales din marea literatură franceză. Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naşterea sa, în 5 noiembrie 2011, pe casa natală din Arad, strada Ion Raţiu nr.23, a fost aplicată o placă memorială.

La festivitatea prilejuită de acest eveniment, au fost prezenţi: Levente Bognar, viceprimar al Municipiului Arad, prof. Ujj Janoş, arh. Nagy Vizitiu şi alţi oameni de cultură, scriitori din Arad. Pe semnul memorial, realizat din marmură albă de SC. Eterna Grani-Mar SRL, a fost scris în relief textul trilincv: IN MEMORIAM / TOTH ARPAD / 1886-1928 / CASA NATALĂ A POETULUI / A LELED KOLTO SZULOHAZA / THE POET’S BIRTHPLACE / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, 2011. 

Casa a fost identificată în 1931, când  în curtea imobilului, au fost găsite câteva pietre cioplite de sculptorul Toth Andras, tatăl poetului. Astăzi, o stradă din Arad îi poartă numele, iar în Casa de cultură a minoriţilor, se află o placă comemorativă dezvelită în 1996.