Semne memoriale pentru Sabin Drăgoi (1894 – 1968)

Folclorist, dirijor de cor şi compozitor, Sabin Drăgoi (1894 – 1968), este considerat astăzi drept unul din cei mai de seamă creatori muzicali formaţi în perioada interbelică. Fiul lui Vasile Drăgoi, cântăreţ de strană la biserica din satul Selişte, comuna Petriş, moştenind talentul muzical al tatălui, a urmat studii de specialitate, la Iaşi, Cluj şi Praga. Şi-a început cariera didactică la  Deva, apoi din 1924, la Conservatorul Municipal din  Timişoara. După mutarea Operei Române din Cluj, la Timişoara (1940), a fost numit director al noii instituţii muzicale, dar după un an, s-a stabilit la Bucureşti ca director al Institutului de Folclor, funcţie pe care a ocupat-o până la pensionarea sa din 1964.

Sabin Drăgoi a lăsat o moştenire artistică impresionantă. Opera Năpasta, suita orchestrală Divertisment rustic, corurile Trandafir de pe răzoare şi Bănăţeana, liedul Crizanteme, Miniaturile pentru pian, colecţia de folclor 303 Colinde, sunt doar câteva din lucrările sale dar suficiente pentru a ilustra contribuţia sa la afirmarea culturii naţionale. Puţini compozitori români au cunoscut folclorul asemenea lui Sabin Drăgoi. El l-a perceput chiar în mediul unde acesta se naşte, fapt care explică mulţimea de genuri şi forme pe care le-a cultivat în creaţia sa. De la acele 21 cântece populare pentru pian, la zecile de coruri în stil popular majoritatea scrise pentru formaţiile Doina, Banatul şi Crai Nou unde a fost dirijor permanent aproape 20 de ani, până la suitele orchestrale şi opere, Sabin Drăgoi, a demonstrat că melosul popular, din care s-a inspirat permanent, poate fi valorificat în toate tipurile de muzică cultă. Se poate menţiona de asemenea ca şi curiozitate armonizarea de către Sabin Drăgoi, sub forma unei game muzicale a sunetelor celor şapte clopote ridicate în turnul Catedralei Mitropoliei din Timişoara. Impunătorul său prestigiu în mediul muzical, a dus la alegerea sa ca vicepreşedinte al Uniunii Compozitorilor, iar în 1953, Membru corespondent al Academiei Române, fiind unicul muzician arădean, care deţine onoruri  atât de înalte.

Ca semn al unei binemeritate preţuiri postume, astăzi, numele său este purtat de Liceul Pedagogic din Deva şi Colegiul de Arte din Arad fiindu-i ridicate două busturi și o placă memorială.  

Placă memorială Sabin Drăgoi 

Placă aniversară cu efigie; Arad, Bd Revoluţiei nr. 20, pe faţada Colegiului de Artă Sabin Drăgoi; Marmură, bronz; Petre Stoicu; 1994.

La împlinirea unui secol de la naşterea lui Sabin Drăgoi, pe fațada instituției care-i poartă numele, lângă intrare, a fost fixată o placă memorială care marchează  acest eveniment

 Textul incizat pe placă din marmoră albă, are următorul cuprins : S-a dezvelit această / placă memorială / azi 6 iunie 1994 la centenarul / naşterii patronului spiritual / al Liceului de Artă Arad. Pe placă este reliefată efigia în bronz a lui Sabin Drăgoi, sub care a fost marcată o ramură de laur, element decorativ şi simbol al glorificării. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Petre Stoicu, profesor al şcolii.

Bustul lui Sabin Drăgoi (1) 

Sculptură în ronde – bosse, bust; Arad, Bd. Revoluţiei nr. 20,  Colegiul de Artă Sabin Drăgoi; piatră artificială; autori Rareş Moldovan şi Gelu Giriţ, 1998.

 În faţa Liceului de Arte din Arad Sabin Drăgoi a fost ridicat bustul patronului său spiritual. Sculptura a fost modelată şi transpusă în piatră artificială, în anul 1998, constituind pentru elevii: Rareş Moldovan şi Gelu Giriţ lucrarea de absolvire a şcolii. Proiectul a fost condus până la finalizare de sculptorul Mihai Păcurar, profesor şi îndrumător al acestor elevi. Pe soclul din beton a fost fixată o plăcuţă din bronz cu textul în relief Sabin Drăgoi / 1894 – 1968.

Lucrarea este expresivă, prin severitatea şi hotărârea, înfăţişării sale, latură a personalităţii impusă de funcţiile sale administrative în conducerea unor prestigioase instituţii de cultură.

Bustul lui Sabin Drăgoi (2)

Sculptură în ronde – bosse, bust; Petriș, platoul din fața Primăriei;  piatră artificială; autor Mihai Păcurar, 2010.

În 2010, la Petriș, a fost dezvelit în urma unor festivități, bustul compozitorului Sabin Drăgoi, operă a sculptorului arădean Mihai Păcurar. Lucrarea a fost așezată în fața primăriei, pe un platou  amenajat special.