Compartimentul marketing, metodic, bibliografic, documentare și cercetare

Compartimentul bibliografic, documentare și cercetare întocmeşte liste bibliografice orientative şi la cerere; elaboreazã lucrãri bibliografice şi documentare pentru valorificarea colecţiilor, cuprinzând bibliografii tematice şi locale, cercetãri bibliografice şi documentare cu caracter cultural, istoric, geografic, sociologic, etc; anual întocmeşte calendarul aniversãrilor culturale.

Serviciul bibliografic a participat la editarea a douã lucrãri cu caracter bibliografic: „Contribuţii la bibliografia localã arãdeanã” – Ediţia a IV-a şi „Momente din istoria lecturii publice”.

Program de functionare: luni – vineri: 08:00 – 16:00;

Bibliotecar: Lucia Bibarț, Cornelia Julean