Sfinții închisorilor-Lucia Bibarț

Sfinții închisorilor

Există ființe care prin anduranța la suferință, prin  lupta și chiar jertfa de sine  pentru o idee, pentru un ideal, sunt comparate cu sfinții, numite, tratate chiar, ca sfinți.

Dar există sfinți ?Cine sunt ei ?

Există. Sunt  creaturi divine, spunem, pe care nu le putem cuprinde.

De unde provin acestea?

 Din oameni, răspundem,  luând în calcul convingerea și porunca părintelui Arsenie Boca: ”nașteți sfinți!”

Și completăm răspunsul la întrebarea noastră:  sființii sunt născuți de  oameni, iar oamenii se sfințesc  eliberându-se de condiția dată, devenind  ai lui Dumnezeu, îndumnezeindu-se.

Judecând lumește, sfinții  sunt ființe trăitoare întru spiritualitate, pentru care binefacerile pământești sunt nesemnificative,  trecătoare și iluzorii. Pentru ei  mundanul are valoarea clipei, iar agoniselile lumești, contrar aparenței lor materiale,  sunt fără consistență  comparativ cu cele ale eternității creștine. Pare neverosimil că  sfinții au fost / sunt totuși și oameni.  Că își  consumă  viața pământească  lângă noi, conectați la  divin oricare ar fi riscurile.

„…A fi sfânt înseamnă a fi suveranul tău perfect. Sfântul are forța de coeziune a pietrei. (Petre Țutea)

Cărei perioade aparțin sfinții? Sunt ei azi umblători printre noi?

Sfinții nu au timp, ei aparțin Timpului și sunt deasupra lui. De aceea, sfințenia lor ne poate atinge pe noi cei care vorbim astăzi despre ei, deși au atins civilizații demult apuse. Prin ”atins”  înțelegem: impresionat,  influențat existențe, comunități, popoare, vremuri, epoci, mărturisind credința hristică în numele căreia au venit.

Pot trăi  sfinți într-un regim totalitar  comunist,  când credința e dezrădăcinată din sufletul oamenilor, interzisă și  astupată cu pretinsele realizări ale omului de tip nou, ”cetățean  demn al societății românești multilateral dezvoltate”?

 Se pare că restriștile istoriei le forțează manifestarea.

Pentru a-i  ”cuminți”, sistemul totalitar a recurs la încarcerarea  și reeducarea sfinților în închisori. În  preocuparea noastră măruntă de-a tria, de-a aplica etichete și de-a organiza ca să ne fie mai simplu, am putea – firește, fără pretenția de-a le impune! –   ”contabiliza”  două mari categorii de sfinți.

Primei categorii îi aparțin fețele mănăstirești și  bisericești:  monahi, ierarhi, preoți, oastea cea ”oficială” a Domnului.  Aceștia  sunt mărturisitorii sau mucenicii lui Hristos,  suferitorii ”legitimi”  pentru credința lor. ”Legitimi” pentru că aparțin oștirii oficiale, instituționalizate și deci formați în spiritul dăruirii pentru credință. Întâii chemați în apărarea ei.

Din rândul slujbașilor bisericilor și ai mănăstirilor  o parte a suferitorilor au fost  canonizați, iar altă parte  încă așteaptă să fie.

Aici se cuvine să amintim câteva nume, dintr-un lung și neepuizat șir. Toți importanți.

Arsenie Papacioc, Marcu Dumitrescu, Daniil de la Rarău, Ilarion Felea, Arsenie Boca, Benedict Chiuș, Ilie Lăcătușu, Sofian Boghiu, Dimitrie Bejan, Dumitru Stăniloae, Gheorghe Calciu, Gherasim Iscu, Nicolae Steinhardt, Iuliu Hossu…și mulți alții.

Cealaltă categorie de sfinți, mărturisitori și ucenici din afara oastei ”oficiale”  a Domnului, este a  laicilor, reprezentată de oameni de cultură, oameni de  diverse profesii sau  mari anonimi. Aceștia, chiar dacă nu au cu toții recunoașterea statului sau a clerului,  beneficiază de aprecierea – unii de  venerația! – mentalului colectiv, fiind  prețuiți potrivit sacrificiului lor.

Din această a doua categorie de sfinți face parte Radu Gyr, poetul credinței ortodoxe, personajul cărții scriitorului Al. Florin Țene-Președintele Ligii Naționale a Scriitorilor din România. La această carte voi face referire, fiind ultima de acest tip pe care am parcurs-o.

Dar, mai întâi,  să înțelegem  sau să ne reamintim în ce condiții trăiau întemnițații, sfinții despre care vorbim.

”…regim de teroare, cu percheziţii,

suspendarea plimbărilor, mâncare slabă şi pază dublă, atât în

cordonul de pază al închisorii, cât şi pe coridoarele Celularului.

Îşi făceau loc din plin înjurăturile, bătăile, ba chiar mai mult,

punerea în lanţuri sau izolarea în camera de tortură a celor mai

periculoşi deţinuţi.” (”Întoarcerea …”  Al.Florin Țene)

Alături de Gyr îi vom așeza pe cei care de pe pozițiile lor de intelectuali sau de  oameni simpli au oferit  un model exceptional de raportare la credință,   la neam, în condiții de mare cumpănă pentru România, asumându-și  eroismul  căii alease.

Valeriu Gafencu, Elisabeta Rizea, Petre Țuțea, Constantin Noica,  Ion Ioanid, Paul Goma, Virgil Ierunca, Marcel Petrișor, Nicolae Mărgineanu, Alexandru Paleologu, Gheorhghe Ursu și mulți, mulți alții.

Pe cât de lină și înaltă este trăirea  acestor pătimitori  în apropiere credinței, înaltă până la atomizarea și dispariția umorilor omenești, pe atât de spurcate și diabolice sunt mecanismele umilirii pe care le suportă în celulă.

„Şi, după ce te bat, dacă leşini, iau o căldare de apă, te

stropesc ca să-ţi revii şi continuă… Apoi, te trimit la tinetă şi

acolo, lângă hârdăul cu necesităţi, zvârle o cârpă udă pe care te

pun să alergi. E ca şi când ai călca pe sticlă. Din cauza bătăii,

hainele sunt lipite de tine, eşti amorţit şi te pun să stai «în

poziţie». Adică să stai pe marginea patului, cu mâinile pe

picioare, să priveşti în jos, să nu mişti, să nu te uiţi în stânga şi-n

dreapta. Ce diabolică născocire! Iar aceasta este definiţia

absolută a infernului, aşa arată lumea fără Dumnezeu.” (”Întoarcerea …”  Al.Florin Țene)

În ce constă sfințenia întemnițaților?

În puterea de a contracara creștin și poetic umilirea ființei umane. Umilința coboară până la cel mai de jos nivel: nerespectarea condițiilor minime de supraviețuire, de igienă și hrană, modul de adresabilitate,  modul de a dispune josnic de cei încarcerați,  de a-i trata cu dispreț și cu superioritatea forței. Cine erau umilitorii? Inși grobieni, primari,  scursori ale societății, împinși  doar de instinctul de-a se căpătui într-un regim nou ce permitea asta, având ca recomandare violența și criminalitatea:

”Îmi pare rău că nu te pot omorî ! aș fi avut o mare plăcere să te ciurui cu câteva gloanțe. De alaltăieri n-am mai tras…” (”Întoarcerea …”  Al.Florin Țene)

Îndurarea  jignirilor, batjocurelor, schingiuirilor,  a amenințărilor  necontenite cu moartea, se transformă la Radu Gyr în  rugă poetică.

„Doamne, fă din umilință / pod de aur, pod înalt.

Și din lacrimă, velință, / ca pe-un pat adânc și cald.” (…)

 Rezistența se confruntă cu nesiguranța continuă, cu suferința fizică și sufletească, cu  obligația de-a  abdica  de la crezurile  creștin, poetic, patriotic, uman. Amenințarea  cu osândirea familiei, cu omorârea altor sute de nevinovați, de nu te  supuneai  politicii bolnave și nu te deziceai de idealuri, erau  constante  ale  ”tratamentului” sfinților închisorilor.

”Am acceptat să dau o declaraţie la Aiud prin care să îmi reneg trecutul şi opera.A trebuit să o fac în termenii dictaţi de securişti. Doream să-i

eliberez pe colegii de temniţă de mustrările de conştiinţă şi să

fie liberi… Liberi într-o temniţă mai mare: România ocupată de

comunişti…” (”Întoarcerea …”  Al.Florin Țene)

Ion Caraion, Nichifor Crainic, Dinu Pillat, Traian Dorz, Vasile Voiculescu, Valeriu Anania.Toți și mulți alții mântuiți prin credință.

Ca indivizi cârtitori ne-am putea  lăsa  pătrunși de îndoială și în  neputința noastră de tină,  să punem piedici desprinderii de meschin a acestui soi aparte de oameni. Ba chiar să le  legăm câteva cărămizi de aripi, ca să nu se înalțe. Să ne  întrebăm  răutăcios: care oare sunt ”secretele” acestora și  ce anume le-a transformat rezistența de carne într-una de granit, un trup ca un sac de oase, într-unul de moaște?

Răspunsul  ni-l dau ei: credința.

”-  Unde ești, Doamne ? Am urlat la zăbrele.

Din lună venea fum de cățui.

M-am pipăit. Și pe mainile mele,

Am găsit urmele cuielor Lui.” (Radu Gyr – Iisus în celulă)

”…și-n ochii lui Iisus e numai pace.

Întreb : – Tu ești? Și umbra spune : – Sânt.”( Radu Gyr – Întrebare)

Ne-am permite să mai adăugăm un ”secret” al  întemnițaților la cel deja ”divulgat”: poezia, literatura. E  cazul întemnițaților de elită ai neamului nostru. Poezia există și ea ca un soi de credință păgână, dar care în codițiile întâlnirii cu fiorul mistic are toate șansele să se curețe de pământesc și să urce spre Dumnezeu, purificându-se.

Cum reușeau scriitorii să consemneze, să rețină versuri, citate, ziceri într-un univers concentraționar fără creion și hârtie, este un mister, un miracol care le este dat doar celor aleși.

”Stau în pat pe spate şi mă uit în plafon.

Fiind alb, mi-l închipui hârtia mea. Acolo, în faţa ochilor, scriu

versurile aşa cum vin ele din inspiraţie. Şi aşa, strofă cu strofă,

până termin poezia. Când ies afară, la plimbare, îl iau pe unul

dintre voi şi-i spun poezia făcută în camera.(…) Scrise pe câte un crâmpei de geam, pe o plăcuță de lemn

prețuită ca un tezaur sau pe curelele pantalonilor, peste care se

aplica cu studiată pricepere un strat de săpun.”

(”Întoarcerea …”  Al.Florin Țene)

Viețile  scriitorilor s-au mistuit ca  torțele și-au degajat energie generatoare de cuvinte. Cuvintele cărților.

Setea  de dreptate,  dragostea de cultură, de neam și de țară îi salvează și-i absolvă pe sfinții închisorilor de vina inevitabilelor alegeri greșite pe care le  recunosc  și le pun la îndoială ei înșiși:

”…poate, uneori greşim tocmai în

credinţele noastre cele mai curate, cele mai cinstite. Istoria va

vedea unde am greşit şi unde nu.” (”Întooarcerea …”  Al.Florin Țene) –

susține Radu Gyr.

Chiar cutezanța de a se pune pe sine  la îndoială, firescul punerii și durerea onestă  transmisă  prin  îndoială fac din acești semeni ai noștri foarte diferiți de noi, sfinți. Ei se smeresc în suferința lor, nu o expun, deasupra situându-se suferința altora.

Sfințenia nu are culoare politică, nici  uniformă, nici sex, nici nu e sectară, nici nu e corectă politic! Nu  răspunde niciunuia dintre formalismele noastre meschine. Ea se construiește pe conștiință, pe curățenie sufletească și pe fapte. Ea este sau nu este! Sfinții culturii și ai bisericilor, asemeni lui  Radu GYR,  nu așteaptă legitimațiile conferite de noi, nevrednicii. Ei sunt!

 Indiferent de poziția noastră.

          Lucia Bibarț,    Președintele  Ligii Scriitorilor – filiala Arad

Bibliografie/ Weborgafie:

Calendarul ortodox cu Părinți români care au pătimit în închisori, Ed. Bonifaciu – Bacău, 2012

https://www.sfintii-inchisorilor.ro/darul
https://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C8%9Bii_rom%C3%A2ni_din_%C3%AEnchisori

Al. Florin Țene – Întoarcerea din cruciadă. Viaţa poetului Radu Gyr între realitate şi poveste, apărut la Editura  Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,  în 2020