Și dragă mi-e risipa care sunt…Nicolae Nicoară-Horia

Am șaptezeci de ani și încă unul…

Am șaptezeci de ani și încă unul,

Mă simt atât de eu în vârsta mea,

Oricât s-ar strădui, în van, niciunul

Nu poate-aici în locul meu să stea!

.

Sunt ani ce nu i-am pungășit vreodată,

Ca un gorun cu cercurile lui

Ce mi i-a dat cu Dragoste curată

Dumnezeu la nașterea dintâi.

.

N-am obosit din când în când să-i număr,

Și vieții să-i răspund la fel: „mai pot!”

Bătrân dac’am ajuns, mi-e gândul tânăr,

Ca un stegar mă poartă peste tot.

.

Sub soarele cel veșnic și sub stele,

Cu Poezia-n suflet și în gând

Mă tot rotesc în jurul axei mele,

Cine știe, Doamne, până când…

.

Sufletul meu…

-Cuvinte duminicale –

Nașterea mea n-a fost o întâmplare,

Eu știu că l-am primit cu împrumut

Sufletul meu-al meu să fie oare?

Din ziua mea dintâi, când m-a născut

.

Maria-mamă, cea de pe pământ,

Acolo-n Munții fără de Apus

Și sufletul din mine-ce Duh sfânt!

El, Dumnezeu din veșnicii l-a pus!

.

Odată o să-l ceară înapoi,

Din Dragoste și nu pentru osândă,

Sub Adevărul dat nu mă-ncovoi,

Oricât ar vrea minciuna să mi-l vândă…

.

Doar împreună…

Fără A nu este Adevăr,

El şi Ea-acelaşi bob de rouă,

Cum să-mparţi lumina dintr-un măr,

Cum să-mparţi o lacrimă în două?

.

Fără El e zbaterea deşartă,

Fără Ea e liniştea la fel,

Doar împreună locuind în soartă,

Cum locuieşte jertfa într-un miel,

.

Doar împreună este înmulţirea,

Doar împreună împlinirea ei,

De când în lume dăinuie-omenirea

Unul singur nu are temei…

.

Iubiți-vă cât sunteți în viată…

-Poem de post-

Cuvântul, cel zilnic, ne-nvață,

Tăcerea în veci nu ne-adună,

Iubiți-vă cât sunteți în viață

Aici pe pământ împreună!

.

Adevărul acesta e fără tăgadă,

Rugina în lemn niciodată nu scurmă,

Cel ce se-înalță nu uită să cadă,

Zadarnică-i plângerea cea de pe urmă!

.

Fiecare pleacă la ceasul sortit,

Aud mereu și Auzul nu iartă:

„Ce mult am iubit-o!” „Ce mult l-am iubit!”

Această jelanie atunci e deșartă…

.

Tăcerea tăcerii în veci nu ne-adună,

Cuvântul, cel zilnic, ne-nvață,

Aici pe pământ împreună

Iubiți-vă cât sunteți în viață!

.

Poemul din post…

Iertaţi-mă, dar, acum de vă spun,

Aşa glăsuiau şi pe-atunci fariseii

Despre Fiul Cel Sfânt al Iudeii-

„Nu vă luaţi după El, e nebun!”

.

Ochii, de culoarea cuvântului Dor,

Numele Lui, plin de sudalme,

Obrazul, cel stâng, cu urme de palme,

Toate în Postul Crăciunului dor!

.

Pe frigul acesta, rănit, în sandale

Umblă Iisus obosit pe pământ,

Zdenţurosul Acela se roagă: „Eu Sunt!”

Nu-i vedeţi urmele cuielor Sale?

.

Fie-vă milă de Lacrima plânsă,

Cea păstrată mereu în năframă,

Cine nu crede că El are-o Mamă

Fie-i durerea mereu îndeajunsă…

.

Trupul de piatră nu-L recunoaşte,

Maria vă cere-adăpost pentru El,

Casa e plină şi loc nu-i defel-

Pruncul în Staul curând se va naşte…

.

Întâiul meu poem…

Eram copil în Munții din Apus,

Mi-aduc aminte ca de-un frate bun

De întâiul meu poem ce l-am compus

Pe-o frunză veștejită de alun…

.

Păzeam cu grijă mieii pe coline

Și ei pășteau din ultima otavă

Când a căzut rănită lângă mine

Minunea, cea fără sfârșit, din slavă.

.

Și-acolo, între palmele-amândouă,

I-am descântat, precum un vrăjitor,

Ochii mei îmi erau plini de rouă

Și de-atunci mi-e sufletul izvor!

.

Cine vrea și poate, să înțeleagă

Întâiul meu poem de pe pământ,

De-aceea toamna mi-e atât de dragă

Și dragă mi-e risipa care sunt…

Nicolae Nicoară-Horia