Stâlpul memorial și mormintele eroilor din Cimitirul „Pomenirea”

Stâlp memorial şi morminte; Beton placat cu marmoră roşie
Cimitirul Pomenirea
Kenderessy Ladislau şi Ivanca
1950

În 1950 primăria a organizat în  Cimitirul Pomenirea, Parcela Eroilor, grupând şi aliniind mormintele militare din Războaiele Mondiale pe o suprafaţa destinată și amenajată în acest scop lângă intrare, în dreapta aleii principale. Au fost așezate pietre funerare de căpătâi, trapezoidale (0,5/0,6/0,25), simple, pe care a fost scris prin incizie. numele şi prenumele, gradul militar şi data morţii (foto 1). De asemenea, pe fiecare, a fost aplicat un medalion din alamă rotund cu imaginea (stanțată) a unei cruci greceşti (cu brațe egale).

Ulterior, câteva familii au așezat la căpătâi alte pietre funerare din marmură, gresie sau beton,  executate de firme specializate și inscripționate individualizat corespunzător dorinței, fiecărui comanditar

În mijlocul parcelei care cuprinde mormintele, în gropi individuale a 669 Eroi (32 din Primul și 637 din al Doilea Război Mondial) grupate pe 29 rânduri, municipalitatea a ridicat un semn memorial, conceput de firma de arhitectură și construcții Kenderessy –  Ivanca (Foto 2).

Dezvelit în 1950, stâlpul din beton (6,85/0,90/0,50/) de formă paralelipipedică, a fost placat în marmură albă cu striaţiuni roşii. În partea superioară, pe un cub este excizată pe două fațade opuse câte o cruce grecească. La baza stâlpului, de o parte şi de alta au fost montate două blocuri sculptate în altorelief decorativ spiralat (foto 2  și 3).

Monumentul a fost dedicat doar memoriei celor 95 soldaţi căzuţi în războiul antihitlerist așa cuM reiese din inscripția incizată pe o placă de marmoră albă fixată pe treimea inferioară construcției, în limba română: SLAVĂ EROILOR CĂZUŢI / ÎMPOTRIVA FASCISMULUI şi maghiară DICSOSEG A HOSOKNEK /  AKIK ELESTEK / A FASCIZMUS / ELLENI HARCZBAN. (foto 4)

Soclul, larg, de formă pătrată ridicat deasupra solului sub formă de estradă, în plan înclinat spre partea anterioară, placat cu gresie, permite organizarea de ceremonii şi spectacole omagiale. Porţiunea de acces spre obelisc, lată de un metru, asemenea unui covor, este de culoare roşie.

Suprafaţa Parcelei Eroilor din Cimitirul Pomenirea este îngrijită și protejată, iar aleile dintre şirurile de morminte întreţinute de administraţia cimitirului.