Traian Moldovan – Anotimpurile

Căsoaia, 1980, calcar de Viștea 320 / 130 / 110

Artist discret, dar dotat cu o profunzime şi tenacitate proverbială, Traian Moldovan (n. 1938, Chidea – Cluj, studii aristice IAP Cluj – Napoca), din 1967 s-a stabilit la Baia Mare, unde a desfăşurat o susţinută activitate creatoare şi în cadrul Muzeului Maramureşului.

Sinteza  activităţii sale a fost prezentată arădenilor de neobositul septuagenar, cu prilejul expoziţiei de sculptură şi desen din toamna anului 2008. Deşi foloseşte materiale clasice, nu este considerat un tradiţionalist, deoarece practică un limbaj modern şi acurateţe în exprimare. Încearcă şi reuşeşte să combine, cu rafinament, materiale aparent ireconciliabile (piatră, lemn), în compoziţii simili-abstracte, unde elementele figurative se potentează prin atribute formale şi expresive. Folosind albul marmorei sau griul pietrei patinate şi lemnul, tratează teme majore ca: motivele fluidiforme, germinaţia, eflorescenţa, creşterea, anotimpurile, esenţializând impresia de încremenire a clipei.

În sculptura din Căsoaia, intitulată Anotimpurile, formele Formele prezente sub forma spiralată a unor volume egale, se succed într-o mişcare fără sfârşit. Pe fusul sculpturii, sunt reliefuri cu fragmente din ornice, clepsidre, pendule, simboluri ale ordonării timpului Anotimpurile anului sunt astfel tratate unitar, sub forma alternanţei ciclice şi a veşnicei reînceperi.