Troița colonelului Constantin Paulean

Monument cruciform (troiţă); Cimitirul din Buteni; Lemn; Autor Mircea Terebențiu; 1942

În aprilie 1919 în ziua numită Joia Mare din prejma Sărbătorilor Pascale, o subunitate română, comandată de colonelul Constantin Paulean (1874-1919), a ocupat zona Sebişului. În timpul schimbului de focuri care a avut loc în defileul de la Căcărău (azi satul Joia Mare), au fost ucişi trei soldaţi români, care au fost înmormântaţi în cimitirul din Buteni. După câteva zile, în timpul unei deplasări de la Buteni spre Bârsa, unde era campată trupa din subordine, în dreptul unui pod din piatră, col Constantin Paulean a fost împuşcat mortal de grupul anarhic al lui Vass din Sebiș. În memoria eroului, înaintat post-mortem la gradul de general, numele său a fost înscris pe Monumentul Eroilor din Buteni, satul Govojdia de peste Criş, a primit numele Paulean iar tinerii din Buteni, grupaţi în Societatea de lectură Sfântul Gheorghe, a ridicat pe locul tragicului incident, o troiţă. Lucrarea, executată de elevul Mircea Terebenţiu, a fost sfinţită la 28 iulie 1942, de Ştefan Lungu, protopopul Buteniului, împreună cu preoţii Iuliu Bodea şi Ioan Cosma. La ceremonia care a evocat personalitatea lui Constantin Paulian, fiul cărturarului Ştefan I. Paulean din zona Turnu Severin-Orşova, a participat tot satul, împreună cu fanfara şi corul Bisericii ortodoxe din Buteni. Pe trunchiul monumentului, a fost scris prin incizarea lemnului, textul: Această troiţă s-a ridicat în ziua de 28 VII 1942, de către societatea ortodoxă Sf. Gheorghe a tineretului intelectual din comuna Buteni.Societatea comanditară a monumentului, a fost înfiinţată în vara anului 1941, sub patronajul preşedintelui de onoare, protopopul Ştefan Lungu, fiind condusă succesiv, în calitate de preşedinţi de către: Floruţ Teodor, Zeno Sârca, Teodor Ruja şi Gheorghe Parscuta. Până la autodizolvarea ei din 1946, în Societate au funcţionat formaţii culturale şi sportive, care au prezentat spectacole urmate de baluri. Vandalizată de răuvoitori în 1947, Troiţa, a fost recuperată de preotul Petru Bejan şi reinstalată în cimitirul din Buteni, aproape de mormintele celor trei soladţi ucişi la Joia Mare.