Troița familiei Hodrea din Sintea Mare

Monument cruciform (Troiță), Sintea Mare, grădina familiei Hodrea, lemn din Stejar, autori: Grigorie Feher, Nicolae Toma, Viorel Henț, Aurel Șereș, Ioan Ordace, 2018

Dacă în Noul Testament, crucea este un simbol de pedeapsă, ruşine şi umilire, ulterior ea  a devenit semn de relevare al înţelepciunii şi gloriei lui Dumnezeu. Imaginea acesteia a fost preluată de iconografia creştină, nu doar pentru a exprima supliciul, lui Isus Hristos ci şi pentru a marca prezenţa Lui acolo.

Din punct de vedere arhitectural, monumentele publice cu acest semn au ca element comun, forma ei latină fixată prin simplex pe un soclu, postament sau direct în sol. Elementele decorative sunt simple dar relevante, marcate prin texte, simboluri, caneluri longitudinale sau spini, iar la capătul braţelor libere, lobi, treflă. Un tip mai elaborat al construcției, proprie ortodoxiei românești este Troiţa, o lucrare, împodobită cu elemente plastice bidimensionale, sculptură în relief, inscripții incizate, crestături, traforări și elemente arhitecturale  de mare varietate.

Un asemenea monument a fost ridicat spre Slava lui Dumnezeu și pomenirea strămoșilor de familia arhidiaconului Gheorghe Hodrea,  în grădina casei părintești din Sintea Mare (foto 1 și 2). Ctitorul, om de spirit, scriitor, poet, dramaturg, spirit plin de vervă și spontaneitate fermecătoare, este creatorul cunoscutului personaj Bace Todere, un hâtru din popor, care se leagă de toți înăcriții, ambițioșii nesatisfăcuți, boemii și ratații învinși iremediabil (foto 3).

Respectând tradiția, Troița familiei Hodrea, a fost executată din lemn de stejar, care se dezvoltă în evatai pe un tranchi solid, fixat în sol. Sub acoperișul conceput  în patru ape  a fost adosată crucea treflată și cristul sculptat în bazorelief, redat cu proporții anatomice echilibrate: brațele întinse orizontal, picioarele paralele dar fandate inegal, fără veșminte, cu faldurile pagnasului tratate în planuri largi, capul încoronat cu spini, aplecat spre dreapta, cu expresia calmă a feței, resemnat (foto 4, 5, 6, 7,).

Inscripțiile explicative și simbolurile creștine au fost incizate, discret, fără ostentație.

Dezvelirea Troiței și sfințirea prin stropire cu apă, a avut loc la 1 septembrie, 2018, în prezența a peste 150 de oaspeți. Tot atunci a fost inaugurat  Muzeul de etnografie Gheorghe Hodrea din Sintea Mare (foto 8, 9)