Troița Liceului Elena Ghiba – Birta

Monument cruciform ortodox; Arad, strada Ioan Mețianu nr. 16, în curtea Catedralei Ortodoxe Române (vechi) cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul;

Lemn; Autor Străjerii Liceului Industrial  Arad; 1938.

În prezenţa unui numeros public, format din elevi, părinţi ai acestora şi un grup de oficiali, la  24 iunie 1938, a avut loc, serbarea de sfârşit de an al Liceului Ghiba Birta (azi Colegiul Național Elena Ghiba Birta). Serviciul religios care a precedat partea oficială şi spectacolul artistic, a oferit prilejul sfinţirii unei Troiţe executate de străjerii Liceului Industrial din Arad (Liceul Aurel Vlaicu), monument care urma să fie aşezat în curtea şcolii. După cuvântările primarului dr. Romul Orezeanu, a directorului liceului, prof. Florica Bucurescu şi a altor invitaţi, a urmat un spectacol artistic străjeresc.

Pe fațadă a fost pictat în medalion, portetul Fecioarei Maria cu pruncul Isus Hristos pe stânga.Textul scris pe o tablă metalică dreptunghiulară adosată pe fațada secundară, are următorul conținut: S’a ridicat / această / Troiță de / către ele / vele Lice / ului Elena / Ghiba Birta / din Arad / directoare / fiind doam / na Florica / Bucurescu / 28 VI 1938. Brațele crucii sunt protejate de un acoperiș din șindrilă în patru apei.

În prezent, troiţa cu relief decorativ geometric încrustat în lemn se află în curtea nordică a Catedralei Ortodoxe Române (Vechi), cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, fixată într-un soclu din beton cu ajutorul unor tije metalice. De curând a fost restaurată și așezată într-un loc mai porivit.