Un emoționant volum omagiu dedicat profesorului Corneliu Pădurean: „Societate, cultură, demografie”

Joi, 26 ianuarie 2023, în prezența unui numeros public, Sala „Regele Ferdinand” a Primăriei Municipiului Arad a găzduit lansarea volumului „Societate, cultură, demografie. Omagiu profesorului Corneliu Pădurean la împlinirea vârstei de 70 ani”, coordonatori: Ioan Bolovan, Doru Sinaci, volum apărut sub egida Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

În debutul evenimentului, IPS Părinte Arhiepiscop Timotei i-a conferit prof. univ. dr. habil. Corneliu Pădurean, distincția eparhială Crucea Sfântul Ierarh Sava Brancovici, în semn de „aleasă prețuire pentru contribuția deosebită adusă la promovarea istoriei Aradului în țară și peste hotare”.

Evenimentul, moderat de dr. Doru Sinaci, subprefectul Aradului, a inclus emoționante intervenții și cuvinte de apreciere, rostite de domnul Călin Bibarț, primar al municipiului Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rector al  Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, care a transmis un cuvânt de apreciere și din partea Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad.

Volumul, prezentat de  acad. prof. univ. dr.  Ioan Bolovan, președinte al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, constituie omagiul plin de respect și afecțiune al comunității științifice românești față de personalitatea prof. univ. dr. habil. Corneliu Pădurean, în calitate de profesor, cercetător, om de știință, mentor. Tematica generală a volumului include o colecție de studii și cercetări atât asupra istorie naționale din varii perspective, cu conexiunile general istorice, impactul istoriei europene asupra evoluţiilor din spaţiul românesc în perioada care a făcut  preponderent obiectul de studiu al profesorului Corneliu Pădurean (secolele XVIII-XX), cât și al fenomenelor şi transformărilor demografice din România, domeniu căruia i s-a dedicat preponderent de patru decenii încoace, punând Aradul pe harta demografiei istorice românești prin volumele, articolele de specialitate și numeroasele conferințe naționale și internaționale organizate.