Un volum închinat preoţilor şi învăţătorilor din protopopiatul ortodox al Aradului (1812-1918)

O nouă apariție editorială a fost lansată miercuri, 22 septembrie, ora 14,30, în Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad. Este vorba despre o amplă lucrare dedicată preoţilor şi învăţătorilor români din Protopopiatul Ortodox al Aradului în perioada 1812-1918, autoarea trecând în revistă rolul important jucat de aceştia în societate.

Volumul „Preoţi şi învăţători români din protopopiatul ortodox al Aradului: (1812-1918)”, scris de dr. Maria Alexandra Pantea, a fost prezentat publicului de către Î.P.S. Timotei, Arhiepiscop al Aradului, conf. univ. dr. Ion Cârja, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec.

„Parcurgând paginile încă de la început”, menționa Î.P.S. Timotei, Arhiepiscop al Aradului, „cuprinsul face proba unei tratări exhaustive cu minuţiozitate, înșirând aspectele de nelipsit ale unei lucrări ce împletește îndatoririle religioase, morale și didactice. Într-o lume modernă, cu începuturi în preajma Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, momentele importante, ca de exemplu Revoluţia din 1848, Unirea Principatelor din 1859, Războiul de Independenţă din 1877, Marea Unire din 1918, preoţii și învăţătorii protopopiatului Arad și nu numai, ci și ai celorlalte unităţi bisericești, s-au format laolaltă prin Preparandie, Școli Normale, Institute și Academii Teologice, împlinind totdeauna un testament străbun al grijii faţă de viitorul patriei.”

Tema volumului analizează rolul „elitei minore” a satului românesc arădean, prin preoţii şi învăţătorii care au activat în lumea rurală, în afirmarea economică, culturală şi politică a naţiunii române moderne din zona Aradului, cu implicaţii importante asupra unui spaţiu geografic românesc mai întins, până în Banat, Crişana şi Transilvania istorică. Din această „lume tăcută” a satului, prin strădaniile elitei minore s-a ridicat „elita majoră” a românilor arădeni, formată din profesori la Preparandia din Arad, protopopi şi înalţi ierarhi ai Episcopiei Ortodoxe a Aradului, avocaţi, notari, medici, comercianţi, funcţionari de bancă, meseriaşi proprietari de ateliere, ţărani înstăriţi. Împreună, ele vor contribui la maturizarea şi organizarea politică a naţiunii române, conducând-o în evenimente de răscruce ca 1848/49, 1867/68, 1892/94, Primul Război Mondial, anul apoteotic al Unirii din 1918/1919. Aşa se explică, printre altele, de ce în toamna anului 1918 Aradul a fost unul din centrele politice – dacă nu cel mai important, în care s-a hotărât şi organizat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia” (prof. univ. dr. Mihai D. Drecin – „Cuvânt înainte”).

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Arad, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Arad, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Muzeul Memorial „Vasile Goldiș” Arad şi Societatea de Științe Istorice din România.