Valori bibliofile de carte în limba franceză

carte_limba_fr01

VALORI BIBLIOFILE DE CARTE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

Biblioteca Județeană arădeană păstrează adevărate valori bibliofile, fonduri tradiționale, care pot să constituie un îndemn prețios pentru cercetare și valorificare.
Un astfel de fond este fondul de carte în limba franceză care cuprinde aproximativ 6000 de titluri în aproximativ 9000 de exemplare.
Cele mai numeroase și mai semnificative, pentru valoarea lor culturală, sunt cele de sec. XVII, XVIII.
Aceste cărți au aparținut unei familii nobile, familia de Csaky, cu puternice tradiții culturale, receptivă la gândirea iluministă – ”mișcare ideologică și culturală, având ca scop crearea unei societăți „raționale”, prin răspândirea culturii, a „luminilor” în mase” (Wikipedia) .La acestea se mai adaugă lucrări aparținând fondului Orczy-Vasarhelyi, fond transferat în 1956 de la Liceul Moise Nicoară.
Vom aminti aici câteva dintre „vedetele” expoziţiei noastre.
La Bruyère, autorul scrierii „Caracterele”, este reprezentat în fondul francez printr-o ediție din 1755, apărută la Dresda în două volume.
Ediția completă Montesquieu ( primul mare scriitor al veacului luminilor) a fondului francez este, fără îndoială, cea londoneză din 1772, revăzută și îmbogățită de autor.
O lucrare cu referire la Țările Române este „Istoria generală a călătoriilor” apărută în 1746, prezentă în bibliotecă într-o ediție princeps.
Una dintre cele mai frumoase lucrări în posesia bibliotecii este o ediție a Enciclopediei din 1781, Laussane și Berna, lucrare capitală pentru gândirea secolului luminilor.
Colecția de carte franceză ne mai oferă și o ediție primă datată 1751 a „Scrisorilor pentru surzi și muți” a lui Diderot.
Jean Jacques Rousseau este reprezentat prin operele sale capitale în ediții princeps de o mare valoare bibliofilă. Una dintre ele este „Émile ou de l'éducation ”, apărută în 1762.
Ediția priceps peste care nu putem trece cu vederea este „Candide” și „L'homme aux quarante ecús” semnate de Voltaire.
Expoziţia îi va găzdui, desigur, şi pe reprezentanţii literaturii romantice, realiste şi naturaliste: Balzac, Hugo, Zola şi alţii.
Vor fi expuse aproximativ 200 de tipărituri, în 22 de vitrine, aranjate în ordinea cronologică a naşterii autorilor.
Vernisajul va avea loc, luni, 20 octombrie, la sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, la ora 17.00.
Expoziţia va fi deschisă până în data de 31 octombrie 2014.