Valorile europene reflectate în ipostaze vizual-documentare, la Bibliotecă

În perioada 22 august-09 septembrie 2022, Centrul EUROPE DIRECT Arad, Asociația Ofensiva Tinerilor și Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad organizează o expoziție de fotografie cu tema „Valori europene”.
Expoziția abordează aspecte ce țin de libertatea de exprimare, strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen, drepturile omului și valorile fundamentale, accesul copiilor la educație și sărăcia infantilă, traficul de migranți, democrație și multe altele. Cele 15 exponate vin cu câte un text alături, completând astfel, din punct de vedere informațional, fiecare aspect prezentat în cadrul expoziției.
În 2012, Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru Pace ca recunoaștere pentru susținerea unor cauze majore precum pacea, reconcilierea, democrația și drepturile omului în Europa. Conform obiectivelor Uniunii Europene, prevăzute prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (https://european-union.europa.eu/), Uniunea Europeană este întemeiată pe următoarele valori:

Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.
Libertatea
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber pe teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.
Democrația
Democrația reprezentativă este piatra de temelie a funcționării Uniunii Europene. Un cetățean european se bucură automat de drepturi politice. Toți cetățenii din UE au dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile naționale organizate în țara de reședință sau în țara de origine.
Egalitatea
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru muncă egală a fost integrat în Tratatul de la Roma din 1957.
Statul de drept
UE se bazează pe statul de drept. Tot ce face UE derivă din tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.
Drepturile omului
Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de gen, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

De luni până vineri, în perioada 22 august-09 septembrie 2022, arădenii pot admira exponatele vizual-documentare în mod gratuit, pe holul de la etajul I al bibliotecii arădene, în intervalul oral 09:00-17:00.