Vasile Beleș (1845 – 1917)

Născut la Șimand, din familia preotului Iosif, după absolvirea claselor gimnaziale, Vasile Beleș, a urmat cursurile Institutului Teologic din Arad, apoi pe cele de Drept la Debrețin și Bratislava. În1869, la vârsta de 24 ani, episcopul Procopie Ivașcovici, l-a hirotonit preot la parohia ortodoxă din Julița, după scurt timp fiind însă chemat la Arad ca asesor în Senatul Bisericesc al Consistoriului Eparhial. În 1890 a fost numit protopop al Radnei, fiind transferat după doi ani, pe postul similar din Arad, unde a funcționat până la pensionarea sa din 1917. În același an a trecut în cele veșnice, fiind înmormântat în Cimitirul Eternitatea, sectorul J. Piatra funerară, cioplită în marmură neagră sub forma unui obelisc, este inscripționată, cu texte de identificare ale defuncților din morminte.