Vlad Ciobanu

Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

Căsoaia, 1984, piatră de Viștea, 300 / 500 / 200

Dorind să întruchipeze anumite personaje ale veacurilor trecute, Vlad Ciobanu (sculptor, pictor, n. 1948, Pungești-Vaslui) construieşte dispuneri, aproape scenografice. Masivitatea și echilibrul armonios al lucrărilor le conferă măreţie şi valoare de simbol. Unele piese reiau fragmente de constucții religioase, încercând să refacă, dintr-o perspectivă modernă, unitatea medievală dintre sculptură, arhitectură şi pictură murală.

Din 1990, predă la catedra de ceramică a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti.

Scoasă din adâncul istoriei, naraţiunea plină de tâlc, prezentată de Vlad Ciobanu în Căsoaia, ne readuce în memorie un monument al culturii literare româneşti, sfatul de taină dintre tată şi fiu la cumpăna veacurilor. O scriere duhovnicească, creată în perioada 1513-1521 după modele bizantine, înmiresmată de Sfinții Părinți, în care binele politic al țării depinde de spiritul domnitorului și de măsura în care acesta respectă poruncile divine și obiceiul pământului. A fi luminat, în acea perioadă, însemna a cunoaște și aplica întocmai atât cărțile fundamentale ale bisericii ca și unele lucrări apocrife  și scrieri populare.

Discursul artistic promovat în sculptura lui Vlad Ciobanu din Căsoaia conţine mai multe microteme, ce pot fi tratate într-o concepţie unitară. Un fragment de coloană ca o stelă funerară, răsucită în torsadă și puternic profilată, crează atmosfera medievală de la curtea domnitorului muntean Nragoe Basarab. Chipul suveranului, încorporat în suprafața stâncii care sugerează paginile unei cărți, constitue o altă microtemă. El lasă prin gură de moarte, respectarea rânduielilor vremii, stăruind asupra asupra celor ce se cade și a celor ce nu se cade să facă un domnitor.