Vladimir Ilici Lenin (1870 – 1924)

Dacă Revoluţia Rusă din 1917 este – aşa cum au numit-o unii – cel mai important eveniment al secolului XX, atunci Vladimir Ilici Lenin (1870-1924) trebuie considerat cel mai important lider politic. Fondator al Partidului Comunist Rus (Bolşevic), Lenin a fost conducătorul Revoluţiei Ruse din 1917 şi primul şef al statului sovietic (1917 –1924). Doctrina sa codificată şi contopită cu lucrările lui Karl Marx, sub forma ideologiei marxist-leniniste, a devenit timp de peste 80 de ani viziunea comunistă în întreaga lume. În România, unele lucrări ale sale au fost traduse şi publicate începând din 1912, iar după 1950 opera integrală a fost editată în 40 de volume. De asemenea figura lui Lenin a inspirat şi în creaţia artistică românească numeroase producţii literare, muzicale, cinematografice sau din domeniul picturii, sculpturii, graficii etc, mai ales în perioada deceniilor cinci şi şase din veacul trecut, interval cunoscut ca anii realismului socialist.

Bustul lui Vladimir Ilici Lenin (1)

Sculptură în ronde bosse, bust; Curtea Uzinelor de Vagoane; Bronz; Autor anonim, 1948; Demolat după 1970

Bustul lui V. I. Lenin a fost realizat în 1948 de un autor necunoscut în cadrul activităţii Organizaţiei locale a Asociației Române pentru Legăturile cu Uniunea Sovietică (ARLUS), de curând înfiinţate în judeţul Arad. Așezarea și dezvelirea sculpturii în curtea Întreprinderii Flamura Roşie (Uzinele de Vagoane, ASTRA) a prilejuit aniversarea zilei de naştere a conducătorului bolşevic, programul festivităţii cuprinzând alături de cuvântări susţinute de liderii politici ai oraşului, un spectacol artistic cu repertoriu sovietic. A fost demolat după 1970.

Bustul lui Vladimir Ilici Lenin (2)

Sculptură ronde-bosse, bust; Piatră artificială şi aluminiu; Cartierul Gai; Autor anonim, 1948; Demolat în 1990

La sfârşitul lunii decembrie 1948, în prezenţa unor oficialităţi administrative şi politice, a elevilor şi cadrelor didactice, în localul Şcolii Elementare nr. 20 din Gai s-a constituit cercul local ARLUS. Tot atunci, în contextul ideologic şi politic al epocii, parcul Cinematografului Solidaritatea din cartier, azi Piaţa Sfânta Gizela, a fost mobilat cu bustul monumental al lui V.I.Lenin.

Sculptura modelată în 1948 și turnată în beton și aluminiu de un artist anonim, a fost fixat pe soclul de beton turnat sub forma unui trunchi de piramidă stropit cu lapte de ciment pe care a fost scris prin incizie textul: Lenin a vieţuit / Lenin vieţuieşte / Lenin va vieţui. În ianuarie 1990 sculptura coborâtă de pe soclu a fost distrusă.