Organizare

Manager

Tel. fix: 0257.256.510

Email: [email protected]

Director adjunct

Direcția administrativ, financiar, comunicarea colecțiilor și relații cu publicul

Serviciul „Comunicarea colecțiilor și relații cu publicul”

Secția „Sala de lectură carte și periodice”

Secția „Sala de lectură carte și periodice”

Program cu publicul: L-V 09:00-17:00

Contact:

Sala de lectură pune la dispoziţia utilizatorilor peste 150,000 de documente:

 • Fondul documentar – publicaţii apãrute între anii 1800 – 1950 (cãrţi, ziare, reviste, etc)
 • Publicaţii arãdene – ziare, reviste, monografii apãrute din 1800 pânã astãzi
 • Colecţii uzuale – lucrãri de referinţã (dicţionare, enciclopedii, lexicoane, ghiduri, etc) şi cãrţi din domeniile: literaturã, lingvisticã, istorie, geografie, informaticã, teologie, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, medicinã,drept, etc.
 • Ofertã de carte în limbi strãine: maghiarã, germanã, englezã, francezã, etc.

Pentru informarea cetăţeanului, Sala de lecturã pune la dispoziţia publicului:

 • Monitorul Oficial partea I – Legi, Decrete, Hotãrâri şi alte acte
 • Monitorul Oficial partea III – Publicaţii şi anunţuri
 • Program de legislaţie pe calculator (Lex)
 • Pune la dispoziţia utilizatorilor un numãr de 100 de titluri de ziare şi reviste centrale şi locale în limbile romană, maghiară, franceză şi engleză pentru toate domeniile de activitate.
 • Acces Wireless și un calculator pentru consultarea periodicelor digitizate;
Secția „Împrumut carte pentru adulți”

Secția „Împrumut carte pentru adulți”

Program cu publicul: L-V 09:00-17:00

Tel: 0257.256.510 tasta 1

Fondul secției cu caracter enciclopedic deţine peste 110.000 de volume. Dispunem de o ofertă largă și diversificată din următoarele domenii: cultură și civilizație, filosofie, psihologie, logică, etică, religie, sociologie, statistică și demografie, politică, economie, drept, administrație publică, asistență socială, pedagogie, matematică, fizică, chimie, biologie, medicină, inginerie și științe tehnice, sport, lingvistică, literatură (engleză, germană, franceză, maghiară, rusă, italiană, spaniolă, greacă și latină, orientală, etc.), geografie, istorie, biografii și altele. Utilizatorii pot beneficia atât de cărțile autorilor clasici, cât și ale celor contemporani, dar și de ultimele apariții editoriale.

 • Un utilizator poate împrumuta maximum 3 cărți.
 • Termenul de restituire este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire a termenului de 2 ori.

Utilizatorii pot cauta documentele dorite în catalogul online

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

Secția „Împrumut carte pentru copii”

Secția „Împrumut carte pentru copii”

Program cu publicul: L-V 09:00-17:00

Telefon: 0357.408.634, 0257.256.510 tasta 2

Secţia Împrumut carte pentru copii gestionează aproximativ 49.000 de documente şi se adresează copiilor de până la 14 ani.

Un utilizator poate împrumuta maximum 3 cărți.

Termenul de restituire este de 14 zile, cu posibilitate de prelungire de maxim 2 ori.

Utilizatorii pot cauta documentele dorite în catalogul online

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

Ludoteca– spațiul dedicat copiilor, în cadrul căruia se desfășoară activități interactive din care nu lipsesc poveștile, muzica și joaca.

Organizează : spectacole de povești, ateliere de creatie literară și manuală.

Secția de arte

Secția de arte

Program cu publicul: L-V 09:00-17:00

Tel: 0257.256.510 tasta 4

Secţia Artă şi Multimedia deţine 20.000 de unităţi de bibliotecă din toate domeniile artelor: teoria, istoria şi estetica artei, muzică, arte plastice, teatrologie, cinematografie, design, arhitectură, artă fotografică, dans, filatelie, numismatică, structurate astfel:

Documente tipărite:

 • cărţi – 7935
 • partituri muzicale – 3350
 • albume – 2570
 • reviste de artă – 165

Documente multimedia:

 • discuri fonografice – 3570
 • casete audio – 200
 • casete video – 95
 • diapozitive – 110
 • benzi magnetofon – 5
 • CD muzică – 1815
 • CD carte sonoră – 200
 • CD–ROM – 75
 • DVD filme – 210

Utilizatorii pot cauta documentelor dorite în catalogul onlineAccesul în sală este permis tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de domiciliu.

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

Servicii oferite:

 • împrumutul documentelor la domiciliu pentru rezidenţii din municipiul Arad.
 • consultarea unor documente : albume, dicţionare, enciclopedii în regim de sală de lectură (10 locuri).
 • un modul de audiţie / vizionare cu trei locuri pentru toate documentele în format electronic.
 • un modul de audiţie / vizionare în grup cu 60 de locuri.
 • organizarea unor întâlniri şi prezentări cu specific cultural general şi de artă pe teme alese împreună cu utilizatorii.
Filiala „Aurel Vlaicu”

Adresa: Calea Aurel Vlaicu, nr. 124, bl. Z17, parter.

Telefon: 0257.256.512

 • Număr volume: 35.000;
 • Ofertă de carte: referinţă, religie, filosofie, ştiinţe sociale, ştiinţe exacte, medicină, sport, muzică, carte tehnică, beletristică, istorie, geografie, etc.
 • Acces internet: 3 posturi de lucru.

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

 • Un utilizator poate împrumuta maximum 3 cărți.
 • Termenul de restituire este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire a termenului de 2 ori.

Utilizatorii pot cauta documentele dorite în catalogul online

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

Filiala „Micălaca”

Adresa:  Str. Voinicilor, bl. 246, parter (lângă Piața Soarelui).

Telefon: 0257.271.151

 • Număr de volume: 31.000;
 • Ofertă de carte (bibliotecă enciclopedică): filosofie, psihologie, religie, sociologie, politică, economie, drept, asistență socială, ştiinţe exacte, medicină, istorie universală, istoria românilor, geografie, sport, literatură universală, literatură română, cărți pentru copii și adolescenți, etc.
 • Un utilizator poate împrumuta maximum 3 cărți la o tranzacție.
 • Termenul de restituire este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire a termenului de două ori.

Utilizatorii pot cauta documentele dorite în catalogul online

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft.

Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua prin următoarele modalități:

Filiala „Aradul Nou”

Adresa: Calea Timișorii, nr. 58. 

Telefon: 0257.251.022

 • Numãr volume: 27.000;
 • Ofertă de carte: referință, religie, carte tehnică, filosofie, științe sociale, științe exacte, medicinã, beletristică, istorie, geografie, etc.
 • Un utilizator poate împrumuta maximum 3 cărți.
 • Termenul de restituire este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire a termenului de 2 ori.

Utilizatorii pot cauta documentele dorite în catalogul online

Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft. Prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate se poate efectua fie telefonic sau prin intermediul serviciului de chat.

Filiala „Sânicolaul Mic”

Adresa:  Str. Steagului, nr. 2.

Telefon: 0745.633.006

Program cu publicul: Activitate suspendată temporar

 • Număr volume: 15.000;
 • Ofertă de carte: ebeletristică, ştiinţe sociale, istorie, geografie, etc.

Serviciul „Catalogarea și digitizarea colecțiilor”

Compartimentul „Evidența, dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor”

Compartimentul „Evidența, dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor”

Compartimentul „Evidența, dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor” completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective ţinând cont de solicitările de lectură ale utilizatorilor şi de caracterul enciclopedic al bibliotecii; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din fondul de publicaţii al bibliotecii; efectuează prelucrarea biblioteconomică a publicaţiilor achiziţionate pentru preluarea lor de către secţiile şi filialele bibliotecii, care le pun la dispoziţia utilizatorilor; organizează sistemul de cataloage din bibliotecă; documentele se prelucrează în sistem informatizat. Software-ul folosit este TinRead.

E-mail: [email protected]

Compartiment „Digitizarea, conservarea colecțiilor și sala Makerspace”

Compartiment „Digitizarea, conservarea colecțiilor și sala Makerspace”

Biroul „Digitizarea și conservarea colecțiilor” coordonează și realizează activități de digitizare, procesare a documentelor fizice în format electronic și publicare online pe Biblioteca digitală.

Coordonează și dezvoltă prezența și serviciile din mediul online ale instituției (pagina web oficială a instituției: bibliotecaarad.ro, Biblioteca Digitală: digital.bibliotecaarad.ro, prezența pe rețelele de socializare Facebook, Youtube, Instagram etc.)

Asigură suport și activității de formare pentru angajați și public în folosirea mediului online și a noilor tehnologii.

Coordonează activitățile de conservare preventivă și curativă.

E-mail: [email protected]

Secția „Colecții speciale”

Program cu publicul: L-V 08:00-16:00

E-mail: [email protected]

Secţia Colecţii speciale gestionează documentele rare cu valoare de patrimoniu apărute între anii 1481 – 1900 în limbile franceză, germană, latină, maghiară, greacă veche, engleză, poloneză, ebraică, italiană. Numărul total de documente este de peste 22.000 dintre care 23 de incunabule, 36 de hărţi şi atlase vechi, 20700 cărţi străine şi 632 de manuscrise şi cărţi româneşti, 820 cărți poștale . Domenii: beletristică, lingvistică, teorie literară şi artistică, filosofie, drept, religie, istorie, comerţ, medicină, chimie, fizică, matematică, astrologie, ştiinţe ale naturii, geografie, construcţii, arhitectură.

Consultarea Fondului de Patrimoniu se efectuează numai în condiţii speciale, cu aprobarea conducerii instituţiei și sub supraveghere.

Alte compartimente

Compartimentul „Animație culturală, marketing, metodic, bibliografic, documentare”

Compartimentul „Animație culturală, marketing, metodic, bibliografic, documentare”

Compartimentul „Marketing, metodic, bibliografic, documentare și cercetare” este departamentul care promovează imaginea bibliotecii; face legătura între bibliotecă şi reprezentanţii vieţii culturale, ştiinţifice, religioase, personalităţi marcante din învãţământul superior sau din învăţământul secundar arădean, şi cu reprezentanţi mass-media din oraş; organizează mese rotunde, conferinţe, cenacluri, lansări şi expoziţii de carte, dezbateri, cursuri, audiţii, etc. pentru a răspunde orizontului de aşteptare al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă; elaborează şi distribuie Programul pliant bianual al manifestărilor culturale din bibliotecă; oferă informaţii, ştiri, articole despre biblioteca presei locale; vine în sprijinul profesorilor diriginţi, la solicitările acestora, pentru realizarea orelor educative din învăţământul preuniversitar arădean; prospectează „piaţa” pentru a fi la curent cu preferinţele culturale ale cititorilor, precum şi cu operele autorilor prevăzuţi în programa şcolară.

Compartimentul „Administrativ, secretariat, financiar-contabil”

Tel: 0257. 256. 510 tasta 5 pentru secretariat, tasta 7 pentru contabilitate

 • Program de funcționare: luni – vineri, 08:00 – 16:00
Compartimentul „Achiziții publice”