Recenzie “Pastila roşie” de Daniel Nica

 Eseu despre moralitate şi fericire                                 „[…] Volumul de faţă are foarte multe de oferit cititorilor săi deschişi la minte, cu sau fără instrucţie filosofică prealabilă.” Lect. Dr. Cristian Iftode, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti   Autorul volumului Pastila roşie. Eseu despre moralitate şi fericire (Ed. Trei, 2015) este Daniel Nica (n. 1983)  doctor …
Continuă lectura Recenzie “Pastila roşie” de Daniel Nica

Philosophia = iubirea de înţelepciune ~ Anaximandru

Anaximandru/ gr. Anaximandros, filosof grec, ionian ( Milet, circa 610- 547 î. Hr.). Discipol al lui Thales, i-a succedat acestuia în fruntea Şcolii ioniene la Milet. Pentru Anaximandru, pricipiul (arche) a lumii, îl constituie apeironul. Apeironul este ”obârşia şi elementul primordial al lumii”, principiul aflat în mişcare şi nedeterminat. Acest apeiron este materia primordială, necreat …
Continuă lectura Philosophia = iubirea de înţelepciune ~ Anaximandru

Philosophia = iubirea de înţelepciune ~ Introducere în filosofie

Filosofia provine din lb. greacă philos ”iubitor de” şi sophia ”înţelepciune”, concepţie generală despre lume şi viaţă, formă a consecinţei sociale, constituind un sistem de categorii şi de propoziţii privitoare la lume sub aspectele sale cele mai generale, precum şi la locul omului în ea. Filosof – individ a cărui viaţă este consacrată căutării adevărului. …
Continuă lectura Philosophia = iubirea de înţelepciune ~ Introducere în filosofie