5 MINUTE DE POVESTE… Ziua Europeană a Limbilor

Ce reprezintă Ziua Europeană a Limbilor?

Un eveniment care încurajează învățarea limbilor străine. La inițiativa Consiliului Europei din Strasbourg, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie, începând din 2001.

De ce sărbătorim Ziua Europeană a Limbilor?

• pentru a sensibiliza publicul asupra importanței învățării limbilor străine, cu scopul de a favoriza plurilingvismul și cooperarea interculturală;

• pentru a promova diversitatea lingvistică și culturală a Europei;

• pentru a încuraja învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, nu numai într-un context școlar, ci și în afara acestuia.

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” din Arad, Biroul „Animație culturală și împrumut carte pentru copii”, prin bibliotecar Maria Truță, îți lansează invitația de a urmări în mediul online: „5 MINUTE DE POVESTE… Ziua Europeană a Limbilor 2021: 20 de ani în slujba diversității lingvistice și culturale”, furnizându-vă câteva informații interesante privind diversitatea lingvistică și culturală a umanității:

– Planeta noastră numără mai mult de 7 miliarde de locuitori care vorbesc între 6 000 și 7 000 de limbi diferite; sunt repartizați în 189 de state independente;

– Există în jur de 225 de limbi indigene în Europa – aproximativ 3% din totalul mondial;

– Majoritatea limbilor lumii sunt vorbite în Asia și în Africa;

– Mai mult de jumătate din populația mondială este bilingvă într-un anumit grad și un mare număr de indivizi sunt plurilingvi, respectiv vorbesc două limbi sau mai mult;

– În viața de zi cu zi, Europenii întâlnesc un număr crescut de limbi străine. Trebuie deci să încurajăm cetățenii europeni să aibă un mai mare interes pentru limbi străine;

– Multe limbi conțin 50 000 de cuvinte sau mai mult, dar fiecare vorbitor nu utilizează decât aceiași aproximativ o sută de termeni în conversațiile zilnice;

– Limbile sunt în contact permanent între ele și, astfel, exercită influențe mutuale în diverse moduri: engleza, de exemplu, a împrumutat numeroase cuvinte din alte limbi în trecut; astăzi, limbile europene împrumută, la rândul lor, numeroși termeni din limba engleză;

– În primul an de viață, copilul produce o largă gamă de sunete; spre vârsta de un an apar primele cuvinte comprehensibile. La aproximativ trei ani, formează fraze complexe iar vocabularul trece la mai multe mii de cuvinte spre vârsta de cinci ani;

– Limba maternă este în general cea pe care un individ o cunoaște cel mai bine și pe care o utilizează cel mai mult. Există anumite persoane bilingve care stăpânesc amândouă limbile la egalitate; totuși, este rar să existe un echilibru perfect între cele două limbi;

– Bilingvismul aduce numeroase avantaje: facilitează învățarea altor limbi, îmbunătățește procesul de reflecție și încurajează contactele cu ceilalți și cu culturile lor;

– Bilingvismul și plurilingvismul aduc, de asemenea, avantaje economice: persoanele care vorbesc mai multe limbi găsesc mai ușor de lucru și întreprinderile multilingve sunt mai competitive decât întreprinderile monolingve;

– Limbile sunt legate între ele ca și membrii unei familii. Majoritatea limbilor europene aparțin marii familii a limbilor indo-europene;

– Majoritatea limbilor europene aparțin celor trei grupe: limbile germanice, limbile romanice și limbile slave;

– Familia limbilor germanice include, între altele, daneza, norvegiana, suedeza, islandeza, germana, neerlandeza, engleza și idiș;

– Limbile romanice includ, între altele, italiana, franceza, spaniola, portugheza și româna;

– Limbile slave includ rusa, ucraineana, bielorusa, poloneza, ceha, slovaca, slovena, sârba, croata, macedoneana, bulgara și altele;

– Majoritatea limbilor europene utilizează alfabetul latin. Unele limbi slave utilizează alfabetul chirilic. Greaca, armeana, georgiana și idiș au propriul lor alfabet;

– În Europa, majoritatea țărilor cuprind un mare număr de limbi regionale sau minoritare – unele dintre ele au un statut de limbă oficială;

– Limbile non europene cele mai utilizate pe teritoriul european sunt araba, chineza și hindusa, fiecare cu propriul său sistem caligrafic;

– Rusia (cu 148 de milioane de locuitori) numără de departe cel mai mare număr de limbi vorbite pe teritoriul său: între 130 și 200 în funcție de criteriile adoptate;

– Ca urmare a afluxului de migranți și de refugiați, Europa este astăzi în mare parte multilingvă. Doar la Londra, în jur de 300 de limbi sunt vorbite (araba, turca, kurda, berbera, hindusa, punjaba etc.).

Cei 800 de milioane de locuitori din 47 de State membre ale Consiliului Europei sunt invitați să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală, cât și în afara ei. Convins că diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și că este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului, Consiliul Europei încurajează plurilingvismul în Europa.

Ziua Europeană a Limbilor este susținută și coordonată de Centrul European de Limbi Moderne al Consiliului Europei. Consiliul Europei este principala organizație a drepturilor omului de pe continent. Aceasta cuprinde 47 de state membre, inclusiv 28 de membre ale Uniunii Europene.

(Sursa: Council of Europe. Edl.ecml.at. 2021. European Day of Languages > Facts > Language Facts. [online] Disponibil la: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx)

Conceptul vizual poate fi accesat pe site-ul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” – https://bibliotecaarad.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecaarad, precum și pe canalul de YouTube al instituției de cultură arădene – https://www.youtube.com/Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad.