Baruțu T. Arghezi

(1925 -2010)

Om de aleasă cultură, prozator, eseist și publicist, Baruțu T. Arghezi (1925-2010) s-a născut la București, devenind de tânăr, colaborator al unor prestigioase publicații literare și de atitudine. Subiectul principal al scrierilor sale era rurarul, sătenii, arta și cultura țărănească, pentru documentare făcând îndelungate deplasări în țară. În plină desfășurare a războiului (1943), vizita făcută la tatăl său, scriitorul Tudor Arghezi, deținut în Lagărul de internați politici de laTârgu -Jiu, l-a marcat profund, fapt descris în romanul său Dincolo de zare.

În 1974, a fost nevoit, în interesul copilului lor bolnav, să părăsească țara, stabilindu-se în Elveția, împreună cu soția Doina, pentru un îndelungat tratament. Acolo, în spațiul cultural european, s-a făcut cunoscut  în presa literară de limbă franceză, pri scrieri, conferințe și cursuri, promovând valorile spiritualității românești. Ele au cuprins pagini memorabile de istorie literară, deschizând universul luminos al iubirii și vieții în familie, ca parte integrantă a patrimoniului național. După 1990, Doina și Baruțu T. Arghezi, continuând să publice importante volume de istorie literară, proză și poezie, și-au petrecut anii senectuții la Arad în ambientul academic al Universității de Vest Vasile Goldiș, unde în 2009, au pus bazele Centrului de Cercetări a Literaturii Argheziene, inaugurat într-un imobi di Piața Catedralei nr. 9În semn de prețuire a activității sale, Senatul Univerității de Vest Vasile Goldiș, i-a acordat în 2009, Premiul Mihai Eminescu pentru întreaga activitate literară și Titlul de Doctor Honoris Cauza, odată cu publicarea volumului omagial: Baruțu T. Arghezi, un spirit european.S-a sfârșit din viață în 2010,  fiind înmormântat în cripta familiei din Cimitirul Pomenirea. O placă din marmură neagră  face cunoscut că edificiul este Cavoul familiilor / Arghezi / Cristescu, alături de imaginea unei cărți deschise însemnate cu versurile: De când s-a întocmit Sfânta Scriptură / Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură / Și anii mor și veacurile pier / Aici sub tine, dedesubt, subt cer.