Bustul învățătorului Iosif Moldovan

Sculptură în ronde – bosse, bust; Arad, curtea Şcolii generale Iosif Moldovan, str.; Piatră artificială ; Mihai Păcurar. 2010

Fiu de meseriaş din Pârneava, Iosif Moldovan (1863 – 1940) a fost o figură reprezentativă a învăţământului primar arădean. Absolvent al Preparandiei. a funcţionat ca învăţător la Curtici, Lugoj şi în Arad (Pârneava). S-a impus prin rolul jucat în organizarea Reuniunii învăţătorilor arădeni, prin valoroasele manuale elaborate în colaborare cu N. Boşcai, P. Vancu, N. Ştefu şi I Grofşoreanu şi integrarea şcolii arădene, în sistemul valorilor învăţământului naţional de după Unire. În întreaga sa activitate didactică, ca învăţător şi revizor şcolar, a militat pentru orientarea spre practică şi meserii, a învăţământului confesional românesc. La propunerea sa în Pârneava s-a înfiinţat o cooperativă sătească care a luat numele cartierului. Pentru activitatea sa fructuoasă, de peste 40 de ani, pusă în slujba învăţământului românesc, în 1923, i s-a conferit Ordinul Coroana României în Grad de Cavaler  şi Ordinul Răsplata Muncii. A intrat în conştiinţa epocii, ca un simbol al generaţiei luptătoare, unul din marii dascăli ai Aradului

În semn de omagiu, la 15 octombrie, 2010, cu prilejul primei ediții a Zilelor Cartierului Pârneava, în curtea Școlii Generale nr 3 din strada Oituz s-a dezvelit bustul lui Iosif Moldovan, modelat de sculptorul arădean Mihai Păcurar. La festivitate au fost prezenţi, alături de dascăli şi elevi ai prestigioasei instituţii de învăţământ, personalităţi, oficialităţi, alături de un numeros public, întraga manifestare fiind moderată de profesorul Virgil Bradin, directorul adjunct al şcolii.

După evocarea personalităţii eminentului învăţător şi om de cultură şi sfinţirea monumentului, de către un sobor de preoţi, momentul festiv, s-a încheiat cu un program artistic susţinut de elevi. Programul Zilei Şcolii, numită în continuare Iosif Moldovan, s-a derulat prin alte activităţi culturale: expoziţie de carte, simpozion ştiinţific, competiţii sportive.

Tot atunci un alt bust al învățătorului Iosif Moldovan, creație a  sculptorului Constantin Vâlceanu  din Turnu Severin a fost așezat în holul principal al clădirii.