Conferință științifică națională de Zilele Aradului: „Viața cotidiană a Aradului de-a lungul timpului”

Conferinţa Științifică Naţională „Viața cotidiană a Aradului de-a lungul timpului” se desfășoară sub egida Zilelor Aradului 2023, fiind organizată de către Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad, în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Asociaţia „Ştefan Cicio Pop”, Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad și Complexul Muzeal Arad.

Conferința îşi propune să evidenţieze diverse aspecte referitoare la viața de zi cu zi a locuitorilor orașului de pe râul Mureș, prin prezentarea unor subiecte diverse, inedite și poate chiar surprinzătoare.

Lucrările conferinței se vor desfășura luni, 21 august 2023, începând cu ora 9:30, Sala „Regele Ferdinand”, Primăria Municipiului Arad, programul incluzând și lansarea volumului „O istorie a Banatului. Compendiu”, lucrare coordonată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea Babeș-Bolyai și Academia Română, Filiala Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Rudolf Gräf, Universitatea Babeș-Bolyai și Academia Română, Institutul de cercetări socio-umane din Sibiu. Noua apariție editorială este tipărită sub egida Academiei Române, Filiala Timișoara și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, fiind prefațată de acad. Dan Dubină, alături de un „Cuvânt de prețuire” semnat de acad. Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române.

Alături de comunicări științifice de specialitate ce analizează trecutul și prezentul cotidian al orașului Arad, programul conferinței include și vernisajul expoziției „Arad – un portret în imagini de epocă” din Fototeca Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.