D’ale lui Caragiale – fațete literar-(con)textuale în viziunea lui Liviu Papadima

Miercuri, 29 iunie 2022, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad a organizat conferința cu titlul „Numărarea și renumărarea steagurilor. Câți Caragiale ies la luminație?”, susținută de criticul, eseistul, istoricul și teoreticianul literar, prof. univ. dr. Liviu Papadima.

La 110 ani de la trecerea sa în neființă, conferința susținută de prof. univ. dr. Liviu Papadima a relevat publicului arădean, multiple aspecte textuale și contextuale privind personalitatea și opera celui mai mare dramaturg român, de la acuzări și denigrări, la controverse și opinii ale contemporanilor și nu numai. Paradigmele de receptare, diversitatea, satiricul, absurdul, textualismul au configurat tipologiile analizate în cadrul conferinței, de la „un Caragiale al fiecăruia” ori „un Caragiale de uz privat”, până la contemporanul „Caragiale c’est moi”.

„Convingerea ce o am despre Caragiale este că are una dintre cele mai vioaie inteligențe ce le poate produce natura, eclectic, bună memorie, momente în care această extraordinară vibratilitate celulară a materiei cenușii din creieri îl scoate mai presus de el însuși și-l face capabil de scrieri literare de mare valoare. Din cauza acestei părți a lui eu închid ochii la toate celelalte, pe care însă le cunosc”, scria Titu Maiorescu despre cel mai mare dramaturg român.

Conferința „Numărarea și renumărarea steagurilor. Câți Caragiale ies la luminație?”, susținută de prof. univ. dr. Liviu Papadima și desfășurată în Grădina de Lectură a Bibliotecii, moderator dr. Doru Sinaci, a pus în lumina receptării contemporane, o reinterpretare pe mai multe paliere, ilustrând astfel diversitatea și complexitatea operei caragialiene.

***

Liviu Papadima

Născut în anul 1957, la București, fiu al criticului și istoricului literar Ovidiu Papadima, absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română a Universității București, bursier Herder la Viena, unde studiază teoria metaforei, doctor în filologie cu teza „Relația autor-cititor în literatura română, secolul al XIX-lea. Proza pașoptistă și postpașoptistă”, Liviu Papadima și-a desfășurat activitatea profesională preponderent în domeniul publicistic și educaţional ca profesor universitar, expert curricular, autor de lucrări de profil didactic.

Decan al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti (2004-2011), prorector al Universităţii din Bucureşti (2011-2022), Liviu Papadima a deţinut funcţiile de responsabil cu programul Socrates şi cu relaţiile internaţionale ale Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti (1997-1999), redactor al suplimentului cultural al revistei „Dilema” (1997-2000), secretar executiv la „Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România”, afiliată la „International Comparative Literature Association” (ICLA) (1997-2004), consilier prezidenţial, în probleme de cultură şi educaţie (1999), consilier independent la Fundaţia pentru o Societate Deschisă (1999-2000), expert ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; 2007-2010).

Istoria literară, retorica, naratologia, pragmatica, poetica experimentală sunt doar câteva din domeniile de activitate ale prof. univ. dr. Liviu Papadima, care a debutat cu versuri în anul 1969, la revista „Scântei” a Liceului nr. 32 din Bucureşti, iar editorial – cu volumul de proză „În livada de cremene” (1981), după cum menționează „Dicționarul general al literaturii române” (Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006).

Semnează ca autor volume de studii literare: „Literatură şi comunicare. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă” (1999), „Caragiale, fireşte” (1999), este coordonator al proiectului colectiv de cercetare la Universitatea din Viena, finalizat prin editarea volumului bilingv „Der politische Diskurs in Rumänien” (2003), coautor al volumului „Calendarul după Caragiale” (2002), împreună cu Rodica Zafiu de la Universitatea din Bucureşti şi Călin-Andrei Mihăilescu de la Universitatea London, Ontario. De asemenea, este autorul volumelor „Hermeneutica literară” (2006), „Mai are timpul răbdare? Studii şi eseuri de istorie şi critică literară” (2007), publicând și numeroase studii de specialitate şi eseuri, apărute în periodice şi în volume colective, editate în ţară şi peste hotare, dintre care amintim: „The Canonical Debate Today. Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries” (2011), „Care-i faza cu cititul?” (2010), fiind ales preşedinte de onoare al celei de-a 23-a ediţii a Târgului Internaţional „Gaudeamus – Carte de Învăţătură de la Bucureşti” în anul 2016.