Monumentul săptămânii: Bustul eroului învățător Lazăr Tâmpa (1884 – 1919)

Sculptură în ronde – bosse, bust; bronz
Almaș
Ovidiu Petroman
2010

Fiul lui Lazăr şi al Ioanei Tâmpa, s-a născut în Almaş, la 13 decembrie 1884. După absolvirea Preparandiei arădene (1915), a fost numit învăţător în satul natal. În 1919, înscriindu-se în Gărda Naţională Română, având gradul militar de sublocotenent, a fost trimis să pregătească organizaţia similară din comuna Dezna. Fiind urmărit de jandarmi deși s-a ascuns în pădurile din apropiere a fost descoperit, arestat şi transportat la Sebiş legat, conform tradiţiei, de trenul forestier cu ecartament îngust numit mocăniţă. După un interogatoriu dur, luat în trenul blindat a fost omorât cu o lovitură a patului puştii în cap şi aruncat într-o groapă plină cu var în gara Pădureni de lângă Chişineu Criş.

După instaurarea în 1919 a administraţiei româneşti, a fost reînhumat cu onoruri militare în cimitirul localităţii unde a fost ucis. În 1922, la solicitarea cetăţenilor din Almaş, a fost deshumat şi înmormântat cu cinste în centrul satului copilăriei şi tinereţii sale. Evenimentul, la care a participat întreaga comunitate creştină s-a desfăşurat în a treia zi a sărbătorilor de Paşti. Crucea memorială, (150/60/10), din marmură, cu fotografia eroului, în porţelan, a fost incizată cu urmatorul text : Aici se odihneşte / eroul neamului / LAZĂR TÂMPA /, învăţător, sublocot / în garda naţională română / mort în războiul / pentru întregirea neamului. Fie-i amintirea vecinică / şi faptele pildă de urmat / fiilor neamului românesc. Ulterior a fost reînhumat în curtea Bisericii Ortodoxe, unde se află în prezent. Pe lespedea de mormânt a fost incizat următorul text: Generația de astăzi / își pleacă fruntea / cu smerenie / în fața faptelor / de vitejie a eroilor / noștri căzuți pe / câmpurile de luptă / în lagăre și închisori / pentru apărarea / patriei a credinței / strămoșești / întregirea neamului / libertatea și demnitatea noastră. Deasupra mormântului a fost ridicată o construcție arcuită cu rol decorativ, simbol al triumfului (Foto 1).

În semn de preţuire a faptelor eroice, numele său a fost trecut pe Crucea Martirilor din Arad (1936) iar în 2006, unităţii de învăţământ din comuna Almaş, i s-a atribuit numele Şcoala generală “Erou învăţător Lazăr Tâmpa”.
În 2008, în Almaș a fost creat un grup de iniţiativă pentru ridicarea unui bust în bronz care să eternizeze figura bravului erou învățătorul Lazăr Tâmpa, din care au făcut parte Mariana Stein, directorul Școlii Generale, Teodor Avram primarul comunei Almaș, Ioan Dașcău, preotul paroh și alții. Lucrarea încredințată sculptorului arădean Ovidiu Petroman a fost așezată în parcul din fața școlii și dezvelită la 29 mai 2010, printr-o amplă festivitate.

Înveșmântat în uniforma militară a acelor ani, personajul poartă însemnele activităţii sale didactice, o carte şi un creion. Amenajarea peisagistică, aleile care converg şi treptele care se deschid în faţă, elementele arhitecturale decorative dau construcţiei monumentalitate, integrând-o benefic în peisaj (foto 2 și 3).
Festivitatea a fost deschisă de ing. Teodor Avram – primarul comunei Almaş, care a prezentat oaspeţii: Timotei Seviciu – arhiepiscopul Aradului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean – rectorul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, ing. Gheorghe Falcă – primarul Aradului şi alţi invitaţi, conducători ai unor instituţii şi organizaţii, cadre didactice, oameni de cultură, fii ai satului. Programul a cuprins alături de discursuri, slujba de sfinţire şi un spectacol artistic cu dansuri şi cântece populare susţinut de formaţiile şcolilor din Almaş, Buteni, Hălmagiu şi Galşa. De asemenea, la Şcoala generală sub egida Asociaţiei Învăţătorilor şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, s-a desfăşurat cea de a doua ediţie a simpozionului Portrete de dascăli (foto 4, 5, 6, 7, 8). Întreaga manifestare, a constituit un prilej de întâlnire a Fiilor satului, prezenţi în mare număr la Almaş.