Monumentul săptămânii – morminte și monumente ale eroilor militari sovietici

La 14 septembrie 1944 au început să sosească la Păuliş, primele formaţiuni sovietice din avangarda Corpului de Armată 18 Blindat, component al Regimentului 32 motorizat. întărit cu tunuri anticar şi o companie de infanterie a Detaşamentului Păuliş de curând format. Alte unităţi de toate armele din Corpul de Armată 57 (rus) au ajuns în zonă la 17 septembrie, amplasându-se pentru concentrare în Valea Cladovei, înlocuind chiar în acea zi două batalioane de elevi militari din Radna, care au fost dispuse pe un alt amplasament.

La 20 septembrie 1944, Detaşamentul Păuliş terminându-şi misiunea, cunoscută sub genericul: Luptele de la Păuliş, împreună cu alte forţe româneşti regrupate, sprijinite de Corpul de Armată 57 (rus) au trecut la ofensiva împotriva Aradului ocupat de armata maghiară. Oraşul a fost eliberat după două zile,  trupele române şi sovietice  intrând triumfătoare în oraș, pe Calea Radnei şi Iuliu Maniu, numită ulterior Calea Armatei Roşii. În continuare, la Arad, s-a constituit o unitate militară sovietică care a ocupat Cetatea, cazarmele din Calea Aurel Vlaicu, Strada Bodrogului, Calea Victoriei şi alte spaţii, sub formă de garnizoane, spitale, cluburi culturale şi sportive, locuințe pentru ofițeri, cantine, magazine cu circuit închis, etc. pe care le-au părăsit după 14 ani, în vara anului 1958. În cinstea Eroilor Sovietici, municipalitatea a ridicat trei semne memoriale și a amenajat o Parcelă militară în Cimitirul Pomenirea.

Mormântul colonelului Ignatie Stepanovici Kostiuk     

Mormânt cu piatră de căpătâi, Bulevardul Revoluţiei, în faţa Bisericii Evanghelice; Autor anonim, 1945; Deshumat şi înmormântat în Cimitirul Pomenirea, 1950.

În septembrie 1944, colonelul sovietic Ignatie Stepanovici Kostiuk, a fost înmormântat, cu onoruri militare, în spaţiul verde de pe Bulevardul Revoluţiei, în dreptul Bisericii Evanghelice (Biserica Roşie).

În 1950,  s-a procedat la deshumarea ostaşului, resturile pământeşti fiind depuse în parcela cu militarii sovietici din Cimitirul Pomenirea (foto 1).

Obeliscul Eroilor Sovietici din Piața Podgoria

Obelisc; Piaţa Drapelului (Podgoria), pe locul Catedralei Ortodoxe Române; Beton cu elemente din bronz; Autor necunoscut; 1945

Piatra de temelie a primului monument dedicat eroilor sovietici fost pusă printr-o festivitate, organizată de Primărie, la 23 august 1945.  A fost ales fostul parc din fața Palatului CFR unde astăzi se află Catedrala Ortodoxă Română. Cheltuielile urmau să fie suportate de primărie.

Inaugurarea obeliscului a avut loc la 7 noiembrie, Ziua Naţională a Uniunii Sovietice, în prezenţa corpului profesoral şi a elevilor şcolilor secundare din Arad  Programul conceput şi condus de Frontul Unic Muncitoresc (FUM), a prevăzut încetarea la ora 14 a programului de lucru în fabrici şi instituţii şi deplasarea în coloane până în Piaţa Podgoria. În prezenţa miilor de participanţi şi al artificiilor luminoase, monumentul a fost dezvelit şi sfinţit prin serviciul religios condus de episcopul Andrei Magieru.

Pe soclul din beton, de formă pătrată, cu latura de 2,5 m. şi ridicată cu 1 metru deasupra solului, s-a aşezat obeliscul cu o înălţime de 10 m. În partea sa superioară, a fost montată o sfera, deasupra căreia a fost fixată o stea în cinci colţuri din metal. Accesul la soclul monumentului era asigurat prin trei trepte cu deschiderea în evantai, orientate spre trotuarul din faţă. Zona de protecţie a obeliscului, un rondou gazonat şi amenajat cu straturi de flori ornamentale a fost marcată prin trasarea unei alei circulare. Deasupra treptelor, pe o placă de marmură albă  aplicată direct pe obelisc, a fost scris prin incizie textul: Acest monument s-a ridicat din partea locuitorilor oraşului şi judeţului Arad, în cinstea Armatei Roşii eliberatoare. Slavă Armatei Roşii eliberatoare! Arad la 7 noiembrie 1945. Deasupra inscripţiei într-un medalion de bronz era figurată, în relief stema Uniunii Sovietice (foto 2)

În urma sistematizărilor din această zonă a oraşului, deosebit de circulată şi aglomerată, monumentul a fost mutat în două rânduri, întotdeauna mai înspre interiorul parcului, spre Palatul CFR, până la demontarea sa din 1985.

Sâlpul memorial și mormintele Eroilor Sovietici din Cimitirul Pomenirea

Stâlp memorial şi morminte; Cimitirul Pomenirea; Beton placat cu marmoră roşie; Autori Kenderesy şi Ivanca; 1950.

Pentru amenajarea grupată a Cimitirelor Eroilor Sovietici, în 1948 Prefectura arădeană a cheltuit sume importante. În afară de Arad, unde se aflau cele mai multe, mormintele sovietice  erau risipite în numeroase localități. De aceea, s-a propus înfiinţarea în municipiu, grupat, a unui Cimitir al Eroilor sovietici, similar cu cel al Eroilor Români fiind desemnat terenul liber din stânga intrării în Cimitirul Pomenirea. Au fost exhumaţi şi  reînhumaţi aici 1037 militari sovietici prin folosirea de cosciuge noi, montarea pe un stâlp memorial a stemei URSS din piatră artificială, a unei stele cu cinci colțuri din bronz, așezarea pietrelor funerare cu o faţă și cu două feţe pentru  mormintele comune. Amenajările exterioare, care mai cuprindeau: plantarea cu arbuști a unui gard viu, plopi pramidali, alei pietruite şi gazon, au fost încheiate în februarie 1949 (foto 3).

Stâlpul memorial (650/80/50) a fost conceput şi construit, asemănător cu cel român, din apropiere,  în partea superioară, în locul crucii fiind aşezată steaua cu cinci colţuri, simbol al Uniunii Sovietice. Lateral, de o parte şi de alta, au fost montate două piese decorative cu excizii spiralate.

Pe o placă de marmoră albă, fixată pe fațadă a fost scris în trei limbi: rusă, română şi maghiară, textul: Glorie eternă ostașilor sovietici / căzuți în lupta pentru libertatea / și independența Uniunii Sovietice / Slavă eroicei Armate sovietice / care a eliberat România de sub / jugul cotropitorilor fasciști. În limba maghiară, textul este următorul: A Szovjethercosognak mik / eletukek aldoztak a szovjet uko / szabat- sagaert es fugletletlesegert / diocseg a mos szovjet kadserecnek / kiromanjat felszabadatot ta a / fascista iga alol. În partea superioară a fost figurată în relief o stea cu cinci colțuri (foto 4).Monumentul este flancat de 921 morminte individuale şi gropi comune cu 2 până la 33 militari sovietici. Până în 1947 au fost înmormântaţi 35 ofiţeri, din care 2 colonei şi 2 maiori, 36 subofiţeri, 27 gradaţi, 3 surori medicale, 963 fiind soldaţi de trupă din care 582 nu au putut fi identificaţi.

Monumentul Eroilor Sovietici din Aradul – Nou 

Coloană; Aradul Nou, Calea Timişorii nr. 4 (P-ţa Eroilor);  Beton cu elemente din bronz; Autor necunoscut; 1951

În micul parc de pe Calea Timişorii, la 300 m de podul Traian, pe partea dreaptă în direcţia spre Timişoara, municipalitatea a ridicat în 1951 Monumentul   Eroilor Sovietici căzuţi în luptele din septembrie 1944 pentru eliberarea  Aradului (foto 5).

Pe un soclu patrulater, ridicat deasupra solului şi marcat la colţuri cu patru stâlpi ornamentali, au fost suprapuse patru elemente masive din beton, în secţiune pătrată, de diferite dimensiuni şi forme pentru a susţine o coloană cilindrică înaltă de de 3 m, terminată cu o sferă ce poartă însemnele comuniste: secera şi ciocanul încrucişate. În faţă pe trunchiul de piramidă s-a fixat stema din bronz a Uniunii Sovietice, deasupra căreia, pe soclul paralelipipedic pe o placă de marmură a fost incizată inscripţia: GLORIE EROILOR / CĂZUȚI PENTRU / ELIBERAREA POPOARELOR.

În timp, însemnele din bronz: Secera şi Ciocanul, precum şi Stema Uniunii Sovietice au fost demontate, astăzi fiind considerate ca pierdute.

Suprafaţa fiind mică sortimentaţia şi arhitectura parcului sunt sărace. Doar puţine exemplare de arbori şi arbuşti vegetează pe terenul gazonat, fragmentat de uşoare urme ale unor alei. Câteva bănci urbane mobilează acest spaţiu verde din jurul monumentului.

O expertiză tehnică din 2019, realzată în vederea reabilitării monumentului din fondurile municipalității constata starea avansată de degradare: soclul prezinta atac biologic, fisuri, graffiti și eflorescențe saline, iar  coloana cilindrică  era afectată de crustă bio-minerală.

Mormântul unui militar sovietic

Mormânt cu piatră de căpătâi, Cimitirul Evreesc din Grădiște, Strada Zimandului FN; Autor necunoscut, dată incertă, inscripții ilizibile (degradate)

Mormântul cu placă din beton, se află izolat, în extremitatea vestică a cimitirului. Piatra de căpătâi este inscripționată în limba rusă, dar a devenit indescifrabilă din cauza degradării (foto 6).

Imagini:

Foto 1. Mormântul col I. St. Kostiuk, Cimitirul  Pomenirea

Foto 2. Monumentul Ostașilor Sovietici (Piața Podgoria, azi Drapelului)

Foto 3. Parcela cu Mormintele  Eroilor Sovietici  din Cimitirul Pomenirea

Foto 4. Stâlpul Eroilor Sovietici din Cimitirul Pomenirea

Foto 5.  Monumentul Eroilor Sovietici din Aradul Nou

Foto 6.  Mormântul ostașului sovietic din Cimitirul Evreesc Grădiște