Nicolae Chirilovici  (1910 – 1993)

În vara anului 1985, la vernisajul expoziției retrospective de pictură, Nicolae Chirilovici (1910 -1993) era decanul de vârstă a generației sale din Arad, oraș unde a activat mai mult de o jumătate de secol. Era un om modest, retras și tăcut. acest mare colorist preferând liniștea atelierului. La vârsta senectuții resursele sale creatoare se manifestau  însă cu aceeași forță și suplețe. Originar din Ujgorod (Ucraina Subcarpatică), a început să studieze artele plastice în 1927, în atelierul pictorului academic arădean Friederich Balla, continuând cu Marcel Olinescu, desăvârşindu-şi măiestria la Şcoala de pictură din Baia Mare, sub îndrumarea maeștrilor Ianos Kriszan şi Andrei Mikol. Nu a simțit niciodată nevoia să-și schimbe stilul. De aceea, privită în ansamblul ei, opera lui Nicolae Chirilovici, apare ca o sinteză remarcabilă tendinţelor estetice însușite la Baia Mare, îmbinată cu unele particularităţi ale picturii româneşti din perioada interbelică. La Arad a debutat expozițional în 1932 la Palatul  Cultural, în cadrul unei expoziții de grup, lucrările sale fiind apreciate atunci ca expresive și pătrunzătoare. Inspirându-se din priveliștile generoase ale satelor din Podgorie, imaginile din Lunca Mureşului şi cele citadine, Nicolae Chirilovici, a redat spectacolul colorat al naturii, într-o înfăţişare anotimpurală proaspătă şi reconfortantă. În egală măsură a înregistrat succese, în naturile statice şi mai rar, prin portrete sau compoziţii. În viziunea sa, culoarea este suverană pe întreaga suprafaţă a tabloului, obiectele fiind tratate bidimensional, ca nişte suprafeţe pictate care se succed prin faţa ochilor. Vopselele și le prepara singur, după rețete doar de el știute din pulbere de pigmenți și diverse emulsii, pe care le amesteca ritualic, asemenea maeștrilor iconari din vechime. Sunt doar câteva detalii, e drept puține, dar care susțin părerea publică și a specialiștilor, că opera pictorului arădean Nicolae Chirilovici, constituie o contribuţie valoroasă la patrimoniul cultural naţional. A murit în 1993, fiind înmormântat în Cimitirul Pomenirea  Placa funerară, ete gravată cu inscrția: AICI DOARME / ÎNTRU DOMNUL / ARTIST PICTOR / NICOLAE / CHIRILOVIC / 1910 – 1993. Ca elemente decorative sunt folosite imaginea în relief a portretului lui Isus Cristos, și  o cruce cu brațele egale, ambele înscrise în câte un medalion.